Naar hoofdinhoud Naar footer

Nieuw onderzoek naar verminderen administratieve lasten in de zorg

Gepubliceerd op: 04-04-2023

Zorgmedewerkers ervaren regeldruk in hun werk. Regeldruk is zelfs een reden om de zorg te verlaten. In het programma ‘[Ont]Regel de Langdurige Zorg’ werkt Vilans daarom, in opdracht van het ministerie van VWS en sociale partners, samen aan minder regeldruk, meer tijd voor zorg en meer werkplezier. Met een nieuw veldonderzoek wordt getoetst hoe het is gesteld met de grootste boosdoeners van regeldruk.

Doe mee aan het veldonderzoek

Het is vaak zo dat er een dieperliggende oorzaak is voor de administratieve lasten die ervaren worden. Het is daarom belangrijk om de oorzaken hiervan te achterhalen. Vilans heeft in voorgaande jaren onderzoek gedaan naar de belangrijkste oorzaken van administratieve lasten. Hieruit bleek dat registreren soms een oplossing lijkt te zijn voor een gebrek aan vertrouwen in elkaar, of dat de noodzaak van bepaalde regels verschillend wordt ervaren.

Met een vragenlijst wordt nu onderzocht wat de huidige stand van zaken is en of er mogelijk nieuwe oorzaken zijn bijgekomen. Vilans hoopt hiermee inzicht te krijgen in wat er nodig is om de administratieve lasten verder te verminderen.

De antwoorden van zorgmedewerkers zijn belangrijk om te bepalen welke acties en ontwikkelingen nodig zijn om administratieve lasten te verminderen. Ik hoop dat zorgmedewerkers in de langdurige zorg willen deelnemen aan het onderzoek en de vragenlijst willen invullen.

Marieke Meppelder, programmaleider [Ont]Regel de Langdurige Zorg

Meer informatie

Rapport Regeldruk in de langdurige zorg - boosdoeners blootgelegd

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan