Naar hoofdinhoud Naar footer

Opbrengst twee jaar Volwaardig leven samengebracht tijdens online congres

Binnen het programma Volwaardig leven werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport sinds 2018 aan toekomstbestendige gehandicaptenzorg samen met en voor mensen met een beperking, hun naasten en zorgprofessionals. Tijdens een online congres op 24 en 25 november jongstleden zijn de resultaten van de eerste twee jaar samengebracht en gedeeld met ruim 1000 afgevaardigden uit de gehandicaptensector.

Persoonsgerichte zorg

Meer dan 60 aanbieders zijn bezig met sociale en technologische vernieuwingen voor meer persoonsgerichte zorg waarbij het zorgaanbod beter aansluit op de zorgvraag. Het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte richt zich onder andere op projecten voor vormen van flexwonen om de stap naar zelfstandig wonen kleiner te maken, zelf gezond en lekker te koken, uitwisseling en ondersteuning van ouders onderling en het bevorderen van morele reflectie bij zorgprofessionals, zodat zij cliënten optimaal tot hun recht kunnen laten komen.

In de Innovatie-impuls hebben aanbieders het afgelopen jaar samen met cliënten gekeken welke vragen met technologie beantwoord kunnen worden en welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn. Vragen bijvoorbeeld op het gebied van een betere nachtrust, dagstructuur en sociale contacten voor cliënten. Zo zijn er deelnemers die gebruik gaan maken van een horloge om de nachtrust beter te kunnen volgen of een app die helpt bij het verminderen van spanning en tips geeft hoe daarmee om te gaan. 

Complexe zorg

Een aanbod dat beter past bij de zorgvraag wordt met het programma Volwaardig leven ook bereikt door te investeren in extra plekken en in crisis- en ondersteuningsteams voor mensen met ingewikkelde zorgvragen. Dit biedt een oplossing voor een groep mensen waarbij het al een tijd lang niet wil lukken om tijdig passende zorg te bieden. Hierbij gaat het vaak om zorg op het snijvlak van een verstandelijke beperking en zeer ernstige gedragsproblematiek. In samenwerking met zorgkantoren, VGN en Ieder(in) zijn voor deze groep mensen in 2020 70 extra plekken beschikbaar gemaakt met gespecialiseerde voorzieningen.

De eerste 13 cliënten zijn verhuisd naar een maatwerkplek en nog eens 20 cliënten zullen op korte termijn verhuizen.

Naasten ontzorgen

Familie en andere naasten spelen een centrale rol in het leven van mensen met een beperking. Hun kennis en ervaring zijn belangrijk bij de zorg en bij het vergroten van de kwaliteit van leven. Binnen Volwaardig leven is daarom speciale aandacht voor het ontzorgen van naasten. Onder andere door de inzet van gespecialiseerde cliëntondersteuning voor 450 gezinnen die grote problemen ervaren. En door de verhalen van naasten te delen. Onder andere met behulp van de portrettenbundel ‘Naasten in beeld’. Hierin vertellen naasten openhartig hun verhaal zodat anderen kunnen lezen hoe hun leven is, hiervan kunnen leren, en het beter gaan begrijpen. 

Deel deze pagina via:

Contactpersoon