Naar hoofdinhoud Naar footer

Oplossingsrichtingen voor financiële knelpunten dementiezorg

Doordat dementiezorg en -ondersteuning vanuit verschillende wetten worden vergoed, kunnen financiële knelpunten ontstaan. Adviseurs van Dementiezorg voor Elkaar spraken met coördinatoren van dementienetwerken, verzamelden knelpunten en dachten met hen na over mogelijke oplossingen. Die zijn nu opgenomen in de publicatie ‘De kluwen ontrafeld. Knelpuntenanalyse bij een schottenvrije dementiezorg’.

Inzet casemanagers

De publicatie licht een aantal aanbevelingen uit de Zorgstandaard Dementie toe waar financiële knelpunten kunnen ontstaan. Het knelpunt wordt toegelicht en per knelpunt wordt een oplossing aangedragen plus een voorbeeld. Een knelpunt is bijvoorbeeld dat de inzet van casemanagers niet wordt vergoed uit de Zorgverzekeringswet vóór de diagnose. Wanneer iemand met dementie zich in de niet-pluisfase bevindt en nog geen diagnose heeft, wordt casemanagement niet vergoed. De aangedragen oplossing is afspraken hierover maken met zorgverzekeraars, die in hun inkoopvoorwaarden opnemen dat de Zorgstandaard Dementie wordt toegepast en dat casemanagement wordt vergoed, ook als er nog geen diagnose is.

Goed voorbeeld

Een goed voorbeeld is het samenwerkingsconvenant van zorgorganisaties en gemeenten in Noord-Limburg. De dementienetwerken zijn onafhankelijk en bestaan uit zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, VGZ, huisartsen, Alzheimer Nederland en ziekenhuizen. Eén van de zorgorganisaties koopt casemanagement/wijkverpleging in namens het netwerk. Casemanagers staan op de loonlijst van hun moederorganisaties en de netwerkcoördinator stuurt ze aan. Casemanagers mogen een half uur casemanagement per week per cliënt declareren. De organisaties in de regio hebben zo voldoende financiële middelen voor casemanagement en ondervinden deze organisaties geen problemen met de bekostiging.

Mogelijke knelpunten

De publicatie staat stil bij de volgende financiële knelpunten:

 • Casemanagement vóór diagnose wordt niet vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet.
 • Onvoldoende casemanagers beschikbaar.
 • Uren wijkverpleging ontoereikend voor casemanagement.
 • Financiering van de netwerkcoördinator.
 • Een cliënt die van Wmo/Zvw overgaat naar Wlz kan soms niet dezelfde hulpverleners behouden (het ‘vaste team’ valt weg).
 • Een cliënt moet zijn/haar verhaal vaak aan meerdere professionals vertellen.
 • De zorgval is een aanhoudend probleem.
 • Een warme overdracht tijdens de overgang van Wmo/Zvw naar Wlz is niet altijd mogelijk.
 • Verlengde inzet van casemanager voor nazorg voor mantelzorgers wordt niet vergoed.
 • Tijd voor multidisciplinaire overleggen (MDO) kan niet worden gedeclareerd vanuit de Zvw.
 • Het vinden van passende respijtzorg is vaak lastig en tijdrovend.
 • Financiering respijtvoorzieningen: deze bevinden zich vaak op het snijvlak van Wmo/Zvw/Wlz.

Deel deze pagina via:

Contactpersoon