Naar hoofdinhoud Naar footer

Praktische aanbevelingen palliatieve zorg voor mensen met dementie

De uitbraak van COVID-19 heeft een enorme invloed op onze samenleving. Maatregelen zoals sociale afstand en isolatie maken de zorg voor mensen met dementie die thuis of in het verpleeghuis wonen complexer. Het DEDICATED onderzoeksteam draagt in tijden van corona een extra steentje bij met praktische aanbevelingen voor verzorgend personeel.

Palliatieve zorg een uitdaging

De maatregelen vanwege COVID-19 hebben invloed op mensen met dementie zelf, hun naasten en verzorgend en verpleegkundig personeel. Voor deze zorgverleners is het elke dag een uitdaging om onder deze omstandigheden optimale, palliatieve zorg te verlenen. In tijden van COVID-19 werken DEDICATED verzorgenden, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals echter de klok rond om de best mogelijke zorg te bieden.

Het DEDICATED (Desired dementia care towards end of life) project is een 4-jarig onderzoeks- en implementatieproject, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten.

Aanbevelingen direct inzetten

Het DEDICATED onderzoeksteam schrijft: ‘Wij, als team van DEDICATED-onderzoekers, willen ook graag een steentje bijdragen. We hebben gewerkt aan een wetenschappelijk overzichtsartikel van literatuur met praktische aanbevelingen voor verzorgend en verplegend personeel rondom palliatieve zorg voor mensen met dementie in tijden van COVID-19. We hebben de aanbevelingen uit het artikel gevisualiseerd in onze Handreiking Praktische handvatten voor palliatieve zorg bij mensen met dementie in tijden van COVID-19. Verzorgenden en verpleegkundigen kunnen deze inzetten in het dagelijks werk in de praktijk.’

Academische Werkplaats

DEDICATED wordt uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg en Zuyderland, in samenwerking met Vivantes, Envida, 2 Netwerken Hulp bij dementie, Hogeschool Zuyd, Gilde opleidingen, Burgerkracht, Netwerken Palliatieve zorg Westelijke Mijnstreek en Oostelijk Zuid-Limburg, het Consortium Limburg en Zuidoost Brabant, het MUMC, het LUMC en een aantal nationale partners zoals wij als Vilans, V&VN, Alzheimer Nederland en CZ.

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersoon