Naar hoofdinhoud Naar footer

Regio Waardenland tekent gezamenlijke visie op ouderenzorg

Is de staat van de zorg voor ouderen in 2030 nog hetzelfde? Op donderdag 24 september 2020 hebben de 12 ouderenzorgorganisaties en zorgkantoor VGZ in de regio Waardenland hun gezamenlijke visie op de ouderenzorg gelanceerd. De regio wordt ondersteund door Waardigheid en trots in de regio.

De bestuurders in regio Waardenland zien hoe de ouderenzorg verandert en de uitdagingen die dit met zich meebrengt. ‘Het moet anders,’ schrijven zij. ‘Het moet SAMEN.’ Als VVT alliantie Waardenland gaan zij gezamenlijk invulling geven aan de gedeelde visie.

De visie, die samen met VGZ is ontwikkeld, is het resultaat van een regionale samenwerking, waarbij Waardigheid en trots in de regio ondersteunt. Waar de zorgorganisaties een aantal jaar geleden nog veel meer elkaars concurrenten waren, zien bestuurders nu het belang van een goede samenwerking om de landelijke (en regionale) uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Dat belang van een goede samenwerking hebben zij vertaald naar een regionale visie.

Regionale ambitie

De gedeelde visie is het antwoord op de groeiende schaarste aan medewerkers en middelen en de tegelijkertijd groeiende vraag naar zorg van ouderen. Stuk voor stuk landelijke opgaven waaraan de bestuurders in Waardenland regionaal invulling willen geven. De regionale ambitie is: bereiken dat zorg dicht bij mensen toegankelijk is, aansluit op hun behoeften én betaalbaar blijft.

Realisatie

De visie is uitgewerkt in vijf onderwerpen (cliënten, medewerkers, organisatie, samenwerking en cultuur) en opgedeeld in twee sub-regio’s: Drechtstreden en Alblasserwaard-Vijfherenland. Zo kan er recht worden gedaan aan de eigen dynamiek en karakteristieken van de sub-regio’s. De visie gaat ook breder gedeeld en ingevuld worden met de verschillende stakeholders zoals de gehandicaptenzorg en GGZ, ziekenhuizen, gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en huisartsen.

Bij het realiseren van de ambitie voeren de bestuurders hetzij per sub-regio hetzij gezamenlijk projecten uit en trekken zij samen op.

Voorbeelden van projecten

In de afgelopen periode van de Coronacrisis heeft de samenwerking haar vruchten al af geworpen met een gezamenlijke opvang van Covid-patiënten, inrichting van een Centraal Coördinatiepunt om de zorg voor ouderen beter te stroomlijnen en de stimulering van beeldbellen.

Een ander voorbeeld van de samenwerking is het project voor zij-instromers om het personeelstekort in de ouderenzorg het hoofd te bieden. Per 1 december 2020 komen er dertig leerwerkplekken bij negen zorgorganisaties beschikbaar, mét baangarantie.

Bron: vvtwaardenland

Meer weten

  • Over RegioKracht in de zorg: RegioKracht in de zorg richt zich op het versnellen van de transitie die nodig is om de zorg en ondersteuning aan ouderen en mensen met een beperking toegankelijk te houden. lees meer over het programma RegioKracht in de zorg.
  • Ga naar de website www.vvtwaardenland.nl

Deel deze pagina via: