Naar hoofdinhoud Naar footer

Programma RegioKracht in de zorg opvolger Waardigheid en trots in de regio

Gepubliceerd op: 04-12-2023

RegioKracht bundelt krachten in ouderen- en gehandicaptenzorg

We staan voor de grote opgave om de zorg en ondersteuning aan ouderen en mensen met een beperking toegankelijk te houden. Het programma ‘RegioKracht in de zorg’ richt zich op het versnellen van de transities die hiervoor hard nodig zijn. RegioKracht is de opvolger van Waardigheid en trots in de regio (WIR) en bundelt de krachten in de ouderen- én gehandicaptenzorg.  

Uitbreiding en nieuwe naam  

Met Waardigheid en trots in de regio heeft kennisorganisatie Vilans sinds 2018 bijgedragen aan een sterke bestuurlijke samenwerking in de ouderenzorg. Het programma is verlengd tot en met 2026 en richt zich sinds dit jaar ook op de gehandicaptenzorg. Het versterken van die regionale samenwerking in beide sectoren gaat daarom vanaf nu verder onder een nieuwe programmanaam:  

Samen maken we werk van de transities naar toekomstbestendige zorg en ondersteuning. Samen sterker, samen sneller. 

Zelfde doel 

De urgentie is hoog. Door regionaal samen te werken wordt schaalgrootte en slagkracht bereikt voor goede oplossingen. Het programma RegioKracht stimuleert die samenwerking waar dat nodig is. Dat gebeurt door zorginkopers, bestuurders en programmamanagers te ondersteunen bij het ontwikkelen van een stevige en duurzame regionale samenwerking.  

Zorgorganisaties uit de ouderen- en gehandicaptenzorg kunnen bij RegioKracht terecht voor kennis over samenwerken en het vinden van aansluiting bij regionale netwerken. De strategisch ondersteuners van RegioKracht zijn senior-adviseurs met grote ervaring in het veld van de langdurige zorg. Zij ondersteunen regio’s vanuit een onafhankelijke positie.  

De hoofdthema’s  

RegioKracht kent vier hoofdthema’s: domeinoverstijgende samenwerking, modern werkgeverschap, technologie en innovatie, wonen en zorg. RegioKracht deelt ervaringslessen en kennis(producten) over samenwerking in de directe contacten met de ondersteuners en via de website, social media, bijeenkomsten voor programmaleiders, en congressen.  

Meer inhoudelijke informatie 

 

Deel deze pagina via: