Naar hoofdinhoud Naar footer

Regio’s zetten vol in op verbeteren kwaliteit van zorg

In 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geïntroduceerd. Binnen dit kader versterkt het programma Waardigheid en trots in de regio (WIR) de regionale samenwerking. In een serie van vier delen uit vier regio’s lees je mooie voorbeelden van deze initiatieven.

Leden van het ondersteuningsteam (team WIR) en zorgkantoren ondersteunen 30 regionale V&V-tafels die samen meer dan 300 projecten hebben ingezet om de kwaliteit van de zorg aan ouderen te verbeteren. Doel: het aanpakken van instellingsoverstijgende knelpunten in lijn met de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de regionale visie.

Deel 1 Friesland

‘De vraagstukken zijn in Friesland al met al te groot om op het niveau van individuele organisaties op te lossen’, zegt Renate Kamphuis van zorgorganisatie Patyna. ‘Daarom hadden we een regionale toekomstvisie nodig die geen vier jaar maar twintig of dertig jaar mee kan. Anders gezegd, wat nu gebeurt is de opmaat voor de komende twee decennia.’ Lees verder in Afspraken voor langere duur verbinden Friese organisaties.

Deel 2 Zuidoost-Brabant

‘Samenwerken met verpleeghuizen en met andere organisaties in de regio is op zich niet moeilijk te organiseren. Gewoon een kwestie van de bestuurders elke maand aan tafel vragen.’ Aan het woord is bestuurder Marion van Zoom van de Brabantse zorgorganisatie Zorg in Oktober. Lees verder in Brabantse klantencentra werken slim samen in wachtlijstbeheer.

Deel 3 Midden-Holland

Verpleeghuizen in Midden-Holland werken sinds 2020 met een gezamenlijke visie. Bestuurder Miranda Schouten: ‘Deze regiovisie bundelt onze denkkracht.’ Onder andere over het imago van werken in een verpleeghuis. Daar ging wel wat aan vooraf. Lees verder in ‘Werken in een verpleeghuis: sexyer dan veel mensen denken’.

Deel 4 Krimpen en Capelle aan den IJssel

Hoe kunnen we de zorg zo organiseren dat we de ouderenzorg vanuit een gezamenlijke visie een houdbare toekomst geven? Daarover ging een groep mensen met uiteenlopende achtergronden op 22 september 2021 het debat aan. Met terugwerkende kracht zou dit wel eens een historische dag kunnen zijn voor de zorgregio Krimpen en Capelle aan den IJssel. Lees verder in Een houdbare toekomst voor de ouderenzorg? Cruciaal om dat samen te doen.

Deel deze pagina via: