Naar hoofdinhoud Naar footer

Resultaten en ontwikkelingen van inzet sociale en technologische innovaties

Gepubliceerd op: 27-03-2024

De ontwikkeling en inzet van technologische en sociale innovaties zijn van belang om persoonsgerichte zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden. Zodat mensen met een beperking meer eigen regie en zelfredzaamheid ervaren. Via de programma’s Innovatie-impuls 2 en Begeleiding à la carte 2 dragen we hieraan bij. Met trots delen we de voortgangsrapportage met de resultaten tot nu toe.

Innovatie-impuls 2 en Begeleiding à la carte 2 maken deel uit van de Toekomstagenda ‘Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Toekomstagenda staat voor een beweging naar toekomstbestendige gehandicaptenzorg. Alle belangrijke documenten en de voortgangsrapportage vind je op de website van het ministerie. 

Ontwikkelingen in de zorg en gehandicaptenzorg 

De ambitie is om kwaliteit van leven centraal te stellen en de zorg daar zo goed mogelijk bij te laten aansluiten, nu en in de toekomst. Dit vraagt om een ingrijpende verandering van het Nederlandse zorgsysteem, ook als het gaat om de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Tegelijk groeit het tekort aan zorgprofessionals en is er dubbele vergrijzing.  

Ondersteuning via Innovatie-impuls en Begeleiding à la carte 

Veel organisaties werken hieraan. Met de Innovatie-impuls 2 en Begeleiding à la carte 2 inspireren en ondersteunen we zorgorganisaties die werken aan deze opgave. Dit doen ze met de inzet van sociale en technologische innovaties. Het doel is dat innovatieve, sociale en technologische oplossingen vanzelfsprekend worden ingezet als onderdeel van zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking.  

Over Innovatie-impuls 2 

Vanuit Innovatie-impuls 2 inspireren we zorgorganisaties om zelf aan de slag te gaan met zorgtechnologie via de Innovatie-Route: hierin stellen we onderbouwde kennis, praktische toepassingen en inzichten beschikbaar. 22 zorgorganisaties zijn hiermee aan de slag om technologie duurzaam te implementeren en 5 organisatie passen de Innovatie-Route toe om op te schalen.  

‘Ik heb geconstateerd dat we een goed plan hebben voor zorgtechnologie en innovaties. Wij staan wel aan de start en moeten het gaan doen, eventueel met de hulp van de (mensen van de) Innovatie-Route.’  

De kennis halen we op bij zorgorganisaties, mensen met een beperking, hun naasten en andere betrokkenen. En we ontwikkelen kennis samen. Waar nodig bieden we ondersteuning op maat. Op deze manier wordt zorgtechnologie een waardevol en vast onderdeel in de zorg en ondersteuning. Vilans voert het programma uit in samenwerking met Academy Het Dorp

Over Begeleiding à la carte 2 

Begeleiding à la carte 2 staat voor toekomstbestendige, persoonsgerichte zorg op maat. Dit vraagt om samenwerking, flexibiliteit, creativiteit en soms om een andere blik en andere manier van organiseren.   

‘We hebben iemand nodig die de lucifer is: ‘ga het maar eens uitwerken’. Ons met kritische vragen op weg helpt. Iemand die zelf even kan trekken en dan kunnen wij als een katapult aan het werk.’  

We ondersteunen 12 organisaties bij de doorontwikkeling van de vernieuwende aanpak die ze tijdens Begeleiding à la carte 1 opgezet hebben. En 7 tot 9 organisaties helpen we met de toepassing van deze aanpak op andere plekken. Opgehaalde kennis delen we met de sector. Zo dragen we bij aan de verbreding van de beweging naar toekomstbestendige persoonsgerichte zorg. 

Downloads

Deel deze pagina via: