Naar hoofdinhoud Naar footer

Eerste resultaten inventarisatie 'Technologie in gebruik' zijn bekend

Er wordt veel verwacht van het gebruik van technologie in de gehandicaptenzorg. Tot nu toe was er nog geen overzicht van technologieën die in de dagelijkse praktijk worden gebruikt bij de zorg en ondersteuning. De resultaten uit een online inventarisatie, uitgevoerd door Innovatie-impuls 2, brengen hier verandering in.

Een groot aantal professionals in de gehandicaptenzorg heeft gereageerd op de oproep om de online vragenlijst ’Technologie in gebruik’ in te vullen. De vragenlijst is ingevuld door medewerkers van 69 verschillende zorgorganisaties die zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een beperking. Hiervan zijn 60 organisaties lid van de VGN.

Overzicht van technologie die wordt ingezet in de gehandicaptenzorg

De eerste resultaten laten onder andere zien dat 57 van de 69 organisaties technologie inzetten bij de ondersteuning van dagstructuur. 64 van de 68 organisaties zetten technologie in voor stimulering, beweging, ontspanning en vermaak. Download meer resultaten onderaan de pagina.

Deelnemers aan de vragenlijst konden binnen acht domeinen specifieke technologieën aankruisen én andere technologieën benoemen:

  1. Verbeteren van dagstructuur
  2. Stimulering, beweging, ontspanning en vermaak
  3. Verbeteren van slaap
  4. Beeldzorg (contact op afstand tussen zorgverlener en cliënt)
  5. Zorgoproep- en alarmeringssysteem
  6. Technologie voor nachtzorg
  7. Sensortechnologie
  8. Gebouwgebonden technologie die cliënten zelf kunnen bedienen

De eerste resultaten zijn bij elkaar gebracht in een rapportage. De onderzoekers zullen de gegevens verder analyseren en op een later moment gedetailleerde resultaten presenteren. Met deze kennis kunnen we samen werken aan de vanzelfsprekende inzet van zorgtechnologie, wat kan bijdragen aan meer eigen regie en zelfredzaamheid voor mensen met een beperking. 

Downloads

Deel deze pagina via: