Naar hoofdinhoud Naar footer

Robot Tessa nuttig voor mensen met milde dementie

‘Ik geloof dat robots helpen door structuur en zekerheid te bieden aan mensen met zeer milde dementie. Deze mensen kunnen geholpen worden door tinybot Tessa.’ Dit zegt een van de ondervraagde zorgmedewerkers in het onderzoek van Eva de Jong. De Jong verdedigde in november 2017 haar masterthesis met de titel ‘A Social Robot to Help Older Adults with Dementia in Their Day-to-Day Life’ aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Hulp voor ouderen met dementie

Robot Tessa nuttig voor mensen met milde dementieDe Jong deed haar onderzoek als onderdeel van het project eWare: ‘Mijn onderzoek is gericht op de vraag: “In hoeverre kan een robot geïntegreerd worden in leefstijlmonitoring, om oudere volwassenen te helpen met dementie gedurende hun dagelijkse activiteiten?” Om hier een antwoord op te vinden heb ik verschillende belangrijke groepen ondervraagd. De formele zorgaanbieders, de informele mantelzorgers en de cliënten zelf.’ 

Vriendelijk geheugensteuntje

Robot Tessa is de sociale robot die ouderen helpt bij het onthouden van dagelijkse activiteiten. Tessa geeft vriendelijke herinneringen aan de oudere. De Jong: ‘Over het algemeen waren de zorgmedewerkers positief over het systeem en reageerden de cliënten gemengd. Een belangrijke bevinding is dat de reminders van Tessa moeten overeenkomen met de al bekende gedragingen van de cliënt.’

Nieuwe mogelijkheden met eWare

In het eWare project is binnen één systeem het netwerk van sensoren van leverancier Sensara gekoppeld aan Tinybot Tessa. Dit zorgt voor nieuwe mogelijkheden, want de robot ‘weet’ dankzij de koppeling of zijn herinneringen ook daadwerkelijk leiden tot gedragsverandering bij de cliënt in kwestie.

Project Active and Assisted Living (AAL) 

Eva de Jong loopt bij ons stage en studeerde af aan de TU/e op Tessa. Wij initieerden dit onderzoek als onderdeel van het project Active and Assisted Living (AAL). Het is gefinancierd door de Europese Commissie en ZonMw. AAL is een gezamenlijk financieringsprogramma waar 13 landen aan meedoen waaronder Spanje, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen, Roemenië, Polen en Slovenië. Gezamenlijk ontwikkelen deze landen projecten om tijdig in te spelen op de demografische ontwikkelingen, met name de vergrijzing. Doel van het AAL-programma is het ontwikkelen én op de markt brengen van innovatieve, op ICT-gebaseerde oplossingen voor ouderen en hun omgeving.

Meer informatie over robots in de zorg

Deel deze pagina via:

Contactpersoon