Naar hoofdinhoud Naar footer

13 tijdbesparende zorgtechnologieën gepresenteerd aan de Kamer

In de langdurige zorg zijn grote personeelstekorten en de verwachting is dat de inzet van technologie de tijdsdruk voor medewerkers kan verminderen en daarmee positief kan bijdragen aan hun werkplezier. Daarnaast kan het de kwaliteit van leven van cliënten verhogen. Het ministerie van VWS heeft daarom aan adviesbureau Significant Public en Vilans opdracht gegeven om tijdbesparende technologieën voor de ouderenzorg in kaart te brengen. Dit rapport ‘Tijdbesparende technologieën in de ouderenzorg’ is vandaag gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

De aanleiding voor het onderzoek was om de inzet van (slimme) technologie in de ouderenzorg verder te bevorderen. De focus van het onderzoek ligt - in opdracht van VWS - op het in kaart brengen van technologieën die zich hebben bewezen of een potentie bieden op het gebied van tijdbesparing. Een documentstudie en diverse interviews in de praktijk hebben geleid tot waardevolle bevindingen en inzichten voor zorgaanbieders in de ouderenzorg. Het resultaat zou je kunnen zien als één van de vele puzzelstukjes die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de ouderenzorg door ondersteuning van technologie. Naast inzichten over de effecten en aandachtspunten bij het werken met tijdbesparende technologie, kwamen er ook inzichten naar voren die te maken hebben met de context waarin de technologie geïmplementeerd wordt: de kennisbehoefte in het veld, de rol van stakeholders en de kijk op tijdbesparing door technologie.

Onderzoek

In dit onderzoek zijn in de beginfase 17 zorgtechnologieën onderzocht of er sprake is van voldoende onderbouwde tijdbesparing. Hieruit zijn een 13 zorgtechnologieën naar voren gekomen die in ieder geval in potentie tijd besparen op de werkvloer. Bij drie zorgtechnologieën was op dat moment in het onderzoek sprake van te weinig onderbouwing van tijdsbesparing en één zorgtechnologie wordt al op grote schaal toegepast.  De 13 geselecteerde zorgtechnologieën zijn vervolgens verdiepend onderzocht.

Middelen 

De onderzoekers schrijven: ‘Uit de rondgang in het veld blijkt dat er volop kansen gepakt worden om aan de slag te gaan met de inzet van zorgtechnologie. Diverse regionale samenwerkingen, bekostigd uit de middelen kwaliteitskader verpleeghuiszorg van de zorgkantoren, hebben veel aandacht voor de mogelijkheden van technologie. Ook de financiële impuls door de SET en SET-Covid regelingen zorgen voor middelen om de inzet van technologie in de ouderenzorg te stimuleren.’

Keuzes

Wel zien de onderzoekers complexe uitdagingen waar organisaties voor staan. ‘De relatief grote investeringen die gedaan moeten worden om gebruik te maken van technologie zoals geavanceerde domotica blijven een uitdaging voor organisaties. Er moeten keuzes gemaakt worden voor afschrijving over een langere tijd. Doordat technologie zich snel ontwikkelt, wordt de keuze steeds ingewikkelder. In de gevoerde gesprekken horen we dat er mogelijk naar andere constructies van financiering moet worden gezocht. Dit zijn relevante thema’s om met meerdere organisaties en relevante systeempartijen op te pakken.’

  • Lees de rapportage over tijdbesparende technologieën in de ouderenzorg (zie downloads)

De factsheet geeft een overzichtelijke samenvatting geeft van de inzichten uit deze rapportage. 

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersoon