Naar hoofdinhoud Naar footer

Verken de mogelijkheden van warm contact op afstand

Gepubliceerd op: 25-06-2021

De mens is een sociaal wezen en leeft graag in gezelschap van anderen. Wanneer we niet fysiek bij elkaar kunnen zijn proberen we met elkaar in contact te blijven via brieven, kaarten, e-mails, appjes of door elkaar even te bellen. Dit noemen we sociale aanwezigheid en co-aanwezigheid creëren we door bijvoorbeeld te beeldbellen, zodat we naast elkaar spreken elkaar ook kunnen zien. De coronacrisis heeft ons nog meer bewust van gemaakt van het belang van sociaal contact en het ervaren van aanwezigheid.

Om bewoners en personeel in de langdurende zorg te beschermen waren er vorig jaar speciale bezoekregelingen in de gehandicaptenzorg en zijn verpleeghuizen gesloten met als resultaat dat naasten en bewoners maanden beperkt contact hebben gehad. Niet alleen tussen naasten, maar ook tussen bewoners onderling en medewerkers. Vrijwel iedereen is het er over eens dat het sluiten van verpleeghuizen nooit meer mag gebeuren. In april 2021 heeft dit mede geleid tot een aantal aanpassingen in de Handreiking bezoek en sociaal contact: corona in verpleeghuizen, zoals aandacht en passende hulp voor complexe rouwprocessen of traumatische ervaringen van bewoners, hun naasten en professionals. 

Publicatie 'Warm contact op afstand'

In de afgelopen periode hebben we verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van 'Warm contact op afstand’. Er is literatuuronderzoek verricht, enkele experts zijn geïnterviewd en bij drie organisaties in de langdurende zorg zijn uitprobeersessies geweest met diverse technische en niet-technische oplossingen. Medewerkers hebben enkele weken vijf toepassingen uitgeprobeerd met bewoners: een knuffelrobot, armbandjes, een geluidsband, een kersenpittenarm en een omhelzingskraag.

Het afstudeeronderzoek van Dianne Vasseur (Master Human-Technology Interaction, TU/e) heeft bijgedragen aan de verkenning.

In de organisatie

Het uitproberen met dergelijke producten kan helpend zijn om het thema 'Warm contact op afstand' verder vorm te geven binnen organisaties. Wellicht is het interpreteren van een kneepje door middel van een armbandje voor sommige bewoners in de langdurende zorg lastig. Toch kan het verrijken van het digitale contact met diverse sensorische stimulatie wel een waarde geven op het gebied van focus in een telefoon- of beeldbelgesprek. Een Warm contact-toepassing kan de zorg ondersteunen in het bewust creëren van een prettig, rustig, contactmoment. 

In de media

Naast Vilans heeft ook VPRO Tegenlicht aandacht besteed aan het thema technologie en intimiteit. Veertig ideeën werden ingediend hoe technologie kan bijdragen aan écht menselijk contact waarvan vier hun idee mochten pitchen, waaronder een virtuele sterrenhemel, distance disco, de betekenis van je hartslag en online strelen. Een ZonMw-project onder leiding van Anne Tharner van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) onderzoekt hoe digitale middelen zinvol kunnen worden ingezet voor sociaal contact als het (tijdelijk) niet kan of mag. Vilans heeft reeds contact met de VU voor kennisuitwisseling en samenwerking.

Zinvol uitproberen van technologie: Doet u mee?

In 2021 gaat Vilans verder met het verkennen van het thema ‘Warm contact’, ook binnen het programma Waardigheid en trots op locatie. Samen met een aantal geïnteresseerde zorgorganisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg gaan we met dit thema aan de slag. Dit doen wij tijdens een serie verdiepende werkplaatsen om zo te achterhalen welke behoeftes er zijn rond dit thema en verkennen we mogelijkheden om hier invulling aan te geven. Bij verschillende zorgorganisaties gaan we zinvol uitproberen met technologie voor warm contact. Daarbij hebben wij ook oog voor de verbinding tussen het thema Warm contact en Digitale dagbesteding. Ook bij opzetten van digitale dagbesteding is het belangrijk om stil te staan bij het gemis aan intimiteit en aanraking bij het digitale contact. 

Bent u ook bezig met een initiatief rond warm contact op afstand? Dan komen wij graag met u in contact. Mail naar Dianne Vasseur of Henk Herman Nap.

Downloads

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan