Naar hoofdinhoud Naar footer

Verzekeraars beloven steun aan zorgverleners tijdens coronacrisis

Zorgverzekeraars en zorgkantoren nemen maatregelen om zorgverleners te ondersteunen bij het doorstaan van de coronacrisis. Dat schrijft belangenorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een brief aan branche- en beroepsorganisaties in de zorg. Veilige en tijdige zorg aan patiënten staat daarbij voorop.

Het coronavirus legt een enorme druk op de gezondheidszorg en om de continuïteit van (acute) zorg te kunnen blijven bieden, zetten zorgorganisaties alle zeilen bij. ZN schrijft: ‘De zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben grote waardering voor de inzet en de flexibiliteit van alle zorgverleners. (…) Doel is om ervoor te zorgen dat zorgverleners niet onnodig worden belast met financiële onzekerheid of bureaucratie. Zorgverzekeraars en zorgkantoren zijn actief betrokken bij overleg en afstemming in de verschillende Regionale Overleggen Acute Zorgketen (ROAZ). Daar komen alle vragen samen met betrekking tot onder meer capaciteit, beschikbaarheid hulpmiddelen of faciliteiten en eventuele financiële knelpunten. ZN en zorgverzekeraars houden nauw contact met onder meer de Rijksoverheid, toezichthouders, vertegenwoordigers van patiënten en zorgverleners.’ 

Hoofdlijnen ondersteuning

In de brief omschrijft ZN wat zij op hoofdlijnen (gaat) doen ter ondersteuning. Dat betreft onder andere bevoorschotting en het voorzien van benodigde liquiditeit voor getroffen zorgaanbieders. Het vergoeden van kosten die ‘redelijkerwijs in lijn liggen met de binnen de ROAZ gemaakte afspraken.’ En het samen met de betrokken instellingen naar een passende oplossing zoeken voor de gevolgen van onderbenutting van capaciteit of verschuivingen binnen het zorgaanbod. ‘Onze inzet daarbij is, met inachtneming van bovenstaande, dat de gevolgen van de coronacrisis voor de financiële positie in 2020 van deze zorgaanbieders geneutraliseerd worden.’

Samenwerking

In het bericht op de website laat ZN weten te zullen afstemmen met de overheid en de banken om samen met betrokken branche- en beroepsorganisaties te bespreken wat nodig is. Ook om zorgverleners die niet met acute zorg bezig zijn maar anderszins wel geraakt worden, te ondersteunen.

‘Zorgverzekeraars en zorgkantoren zien dat op steeds meer plaatsen ‘planbare’ ingrepen en behandelingen worden uitgesteld. Dat gaat gepaard met moeilijke keuzes die zorgverleners, gegeven de bijzondere omstandigheden, soms moeten maken. Zorgverzekeraars en zorgkantoren begrijpen dat dit voor mensen, vooral als zij al wat langer op een behandeling hebben gewacht, vervelend en belastend kan zijn. Maar gezien de bijzondere omstandigheden vertrouwen zorgverzekeraars en zorgkantoren op begrip van hun verzekerden en cliënten voor de afweging die zorgaanbieders moeten maken.’

Financiering extra kosten

In een op 23 maart verzonden brief zet Zorgverzekeraars Nederland uiteen hoe zorgkantoren de aanbieders van langdurige zorg financieel ondersteunen. Het gaat daarbij onder meer om de financiering van extra kosten, compensatie voor inkomstenderving, het op peil houden van liquiditeit en een tijdelijke versoepeling van verantwoording.

Deel deze pagina via: