Naar hoofdinhoud Naar footer

Vierde editie Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie is uit

Het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (TGG) bestrijkt al meer dan 50 jaar het brede wetenschapsgebied van de gerontologie geriatrie in al zijn facetten, met bijdragen uit de biologische, medische, psychologische en sociale wetenschappen. De laatste editie van dit jaar is zojuist verschenen op het online, open access kennisplatform tvgg.nl.

 1. Alcohol in verpleeghuizen
  In het verpleeghuis drinkt een deel van de bewoners alcohol. Regelmatig leidt dit tot vragen en discussies. Het doel van dit artikel is om zorgprofessionals handvatten te bieden ter ondersteuning bij het omgaan met morele kwesties rond alcoholconsumptie in de praktijk van het verpleeghuis.
 2. Teleconsulten op de polikliniek geriatrie
  Het gebruik van teleconsulten in de zorg kende tijdens de coronapandemie een versnelde toename. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht krijgen welke vormen van poliklinische trajecten of elementen van zorg via teleconsulten kunnen worden uitgevoerd en met welke factoren rekening dient te worden gehouden bij het selecteren van patiënten hiervoor.
 3. Verschuivingen in formele zorg en mantelzorg
  Om de snel stijgende Nederlandse zorgkosten te beperken, zijn verzorgingshuizen vervangen door goedkopere thuiszorg (formele zorg) of mantelzorg (informele zorg). Het doel van dit artikel is inzicht krijgen in de trends in geleverde formele en mantelzorg, de dekking van zorgbehoeften van thuiswonende ouderen en in de associaties tussen zorgbehoeften en kwaliteit van leven.
 4. Zo oud als Metusalem - Opinie
  Prof. dr. Wim J.A. van den Heuvel: 'Het vraagstuk hoe te zorgen voor ouderen, is zo oud als Metusalem. In 1969 kopten de kranten al: Bejaarden komen hulp tekort. Nederland worstelt nog steeds met het ouderenvraagstuk.'
 5. Draagvlak creëren voor de ouderenzorg - Opinie
  ‘De komende jaren neemt de zorgvraag en de multimorbiditeit toe hetgeen samen met andere factoren leidt tot steeds meer zorgkosten en de vraag hoe het huidige kwaliteitsniveau van de Nederlandse gezondheidszorg te handhaven.' Deze opinie bevat 6 aanbevelingen voor het Nederlandse kabinet. 
 6. Cafeïne en probleemgedrag - voor u gesignaleerd
  In het proefschrift 'CAFFEINE: A CUP OF CARE?' van Michelle Kromhout wordt aan de hand van vier verschillende studies de relatie tussen cafeïne en probleemgedrag bij mensen met dementie verkend.

Deel deze pagina via: