Naar hoofdinhoud Naar footer

Voorbehouden handelingen: dit betekent het voor u

Vilans krijgt veel vragen over protocollen. Een vraag die regelmatig terugkomt is of een handeling voorbehouden is. De Raad Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) heeft in 1996 een stappenplan gemaakt waarin van concrete handelingen werd vastgesteld of ze wel of niet voorbehouden zijn. Echter, in de loop der jaren zijn er handelingen bijgekomen waarvan niet duidelijk is of ze wel of niet voorbehouden zijn. Maar als zorgprofessionals wil je dit wel graag weten.

Voorbehouden of niet

Voor het beschrijven welke handelingen in Mijn Vilans Protocollen voorbehouden zijn en welke niet (te herkennen aan het ‘voorbehouden’-label) gebruikt Vilans het stappenplan van de Raad BIG (1996) en de Handreiking voor beleidsbepaling over voorbehouden handelingen voor verpleeghuiszorg (1997) als kapstok. 

Verantwoordelijkheid

Het is niet alleen belangrijk om te weten of een handeling een voorbehouden handeling is, maar ook om je te realiseren dat je een eigen professionele verantwoordelijkheid hebt. Als je een handeling niet goed uitvoert, is dat uw eigen verantwoordelijkheid. U valt als BIG-geregistreerde onder het tuchtrecht. Zorgmedewerkers die niet in het BIG-register staan, vallen niet onder dit tuchtrecht, maar onder het civiel recht. Ook deze medewerker heeft dus de verantwoordelijkheid om in te schatten of hij of zij bekwaam is om een handeling uit te voeren. De zorgorganisatie moet overigens altijd de juiste voorwaarden scheppen waaronder medewerkers bekwaam kunnen worden én blijven. Dat geldt voor de handelingen die medewerkers binnen de organisatie uit moeten (kunnen) voeren.

Notitie ‘Voorbehouden handelingen’

Vilans heeft vanuit de Vilans-protocollen de notitie ‘Voorbehouden handelingen’ geschreven. Hierin staat alle informatie op een rij, en helpt zorgprofessionals bij het maken van keuzes. Daarnaast organiseren we regelmatig webinars over het onderwerp bevoegd en bekwaam. Tot slot kunt u ook informatie terugvinden bij de veelgestelde vragen op de startpagina van Mijn Vilans Protocollen. 

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersoon