Naar hoofdinhoud Naar footer

Jeroen Schumacher: ‘Zorg en dwang raakt echt heel erg veel'

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang van kracht. Wat betekent deze wet voor zorgprofessionals in verpleeghuizen en in de wijk? Jeroen Schumacher, programmamanager Zorg en dwang bij Vilans, sprak erover bij de WaardeCast van Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs (RVWO). ‘Zorg en dwang gaat over insluiting, de deur dicht doen, beperking van de bewegingsvrijheid, leefregels. Het raakt echt heel erg veel.’

Het uitgangspunt van de nieuwe wet, die vooral aan de orde is bij mensen met gedragsproblematiek, is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

‘Ons gaat het vooral om het terugdringen van onvrijwillige zorg, voor zover mogelijk. Hoe faciliteert de wet persoonsgerichte zorg?’, vertelt Schumacher. Vanuit die insteek ontwikkelde Vilans kennisproducten, waaronder de Alternatievenbundel, waarin 85 alternatieven staan voor het toepassen van onvrijwillige zorg. Ook ontwikkelde Vilans een Wzd-wijzer: een digitale leeromgeving met 4 modules die teams meeneemt door de toepassing van de wet.

Deel deze pagina via: