Naar hoofdinhoud Naar footer

NZa: regionale samenwerking versterken om zorg kwetsbare ouderen thuis bereikbaar te houden

‘Omschrijf gemaakte afspraken steviger en organiseer de multidisciplinaire samenwerking steviger.’ Dat is de boodschap van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan de betrokken partijen bij de zorg voor kwetsbare ouderen die thuis wonen. Deze groep patiënten ontvangt zorg uit verschillende domeinen. Een stevige regionale en multidisciplinaire samenwerking zorgt ervoor dat de zorg voor hen ook in de toekomst bereikbaar is. De bekostiging moet hierop aansluiten.

Heldere afspraken voor sterkere regionale samenwerking

Ouderen zullen steeds vaker thuis de zorg krijgen die zij nodig hebben. Met de krapte op de arbeidsmarkt zal het een uitdaging zijn hen ook in de toekomst de zorg te bieden die zij nodig hebben om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Regionale samenwerking tussen alle betrokken partijen is daarbij belangrijk. De NZa verwacht daarom van deze partijen dat zij op regionaal niveau een concreet plan opstellen waarin zij duidelijk omschrijven hoe zij de knelpunten aanpakken en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Aanvullende bekostiging

Zorgaanbieders worden nu vaak vergoed op basis van patiëntgebonden contacten of trajecten. Voor samenhang in de zorg rond kwetsbare patiënten thuis is afstemming en coördinatie tussen de verschillende domeinen essentieel. Om dit verder te stimuleren adviseert de NZa aanvullende bekostiging voor individuele aanbieders en op het niveau van samenwerkingsverbanden. 

Financiering

Op verzoek van minister Helder van VWS keek de NZa hoe de huidige markt en bekostiging functioneren voor de zorg voor kwetsbare ouderen thuis. Een belangrijke constatering was dat de zorgprogramma’s waarin zorg voor ouderen regionaal wordt vormgegeven zeer divers zijn. 

Door de diversiteit van de zorgprogramma’s in de verschillende regionale samenwerkingsverbanden zag de NZa geen mogelijkheid voor een integrale bekostiging op korte termijn. In plaats daarvan zijn er:

  1. Aanvullende bekostiging voor individuele deelnemers
  2. Aanvullende bekostiging voor organisaties op regionaal en wijkniveau

Hoe deze bekostigingen er precies uitzien, lees je in het Advies bekostiging afstemming en coördinatie voor kwetsbare ouderen thuis.

Multidisciplinair samenwerken

Het belang van regionale samenwerkingsverbanden en multidisciplinair werken voor een toekomstbestendige zorg is groot. Wij besteedden hier al vaker aandacht aan.

In deze SPOT ON over dit thema vind je meerdere voorbeelden van multidisciplinaire samenwerking en wat het je als zorgverlener oplevert, zeker ook voor de cliënt.

De SPOT ON bevat kennis, tips en tools waarmee je aan de slag kan en een artikelenserie over triage in de regio.

Meer weten

Bron

NZa

Deel deze pagina via: