Naar hoofdinhoud Naar footer

Zorgketen, zorg voor eenheid van taal

Cliënten met een langdurige zorgvraag hebben groot belang bij eenheid van taal. Ga maar na: een arts noemt een beroerte een CVA, een huisarts heeft het over een herseninfarct en in het verpleeghuis spreken ze van een hersenbloeding. Voor de cliënt is het vaak onbegrijpelijk. Maar ook de zorgsector zelf heeft baat bij eenheid van taal. Als alle betrokkenen zorgverleners beschikken over eenduidige gezondheidsinformatie kan de kwaliteit van de gezamenlijke zorg vergroot worden.

Over eenheid van taal: Met eenheid van taal bedoelen we het gebruiken van dezelfde taal en terminologie tussen verschillende disciplines. Taal en terminologie is vaak vakspecifiek, met als gevolg dat er onduidelijkheid kan ontstaan. Met eenheid van taal bedoelen we ook het op eenduidige wijze vastleggen van gezondheidsinformatie in zorgsystemen. Gezondheidsinformatie reist immers met de cliënt mee, waar die zich ook in de zorgketen bevindt. Iedere zorgprofessional in de keten moet op het juiste moment over de juiste informatie beschikken.

Cliënt is de klos

Voorbeelden van hoe het misgaat wanneer er geen sprake is van eenheid van taal zijn er genoeg. Cliënten moeten bij verschillende zorgverleners bijvoorbeeld steeds hetzelfde vertellen, of hebben geen compleet beeld en regie over hun eigen gezondheidsinformatie. Er is vaak sprake van dubbele administratie, doordat verschillende betrokken zorgorganisaties verschillende systemen hanteren. Te vaak is er geen goede overdracht tussen cure (ziekenhuis) en care (huisarts en langdurende zorg). En de cliënt, die is de klos. Want de kwaliteit van zorg komt hiermee in gevaar. 

Verhalen uit de praktijk

In een aantal situaties is uitwisseling van gezondheidsinformatie extra belangrijk. We noemden al even de overdracht tussen cure en care. Denk hierbij aan een cliënt die na een ziekenhuisopname naar het verpleeghuis gaat voor revalidatie. De cliënt ziet in een paar weken tijd tal van zorgprofessionals. Ziekenhuismedewerkers, een transferverpleegkundige, verpleeghuismedewerkers, de fysiotherapeut, en misschien een huisarts. De cliënt heeft baat bij een passend zorgplan voor revalidatie. Dat kan alleen tot stand komen als op een goede manier relevante gezondheidsinformatie gedeeld wordt tussen zorgdisciplines. Zorgorganisaties in de cure en care werken echter in verschillende systemen, wat goede informatie-uitwisseling in de weg staat.

Zo zijn er tal van praktijksituaties denkbaar waar het mis kan gaan. Niet alleen tussen care en cure, maar bijvoorbeeld ook binnen de verpleeghuiszorg of de wijkverpleging. Ook hier is goede informatieoverdracht tussen verschillende zorgdisciplines noodzakelijk. De praktijk laat echter zien dat te vaak enkel vanuit de eigen discipline wordt gedacht. 

Optimale gezondheidswinst

Eenheid van taal levert dus veel winst op voor de cliënt. Maar ook de zorgprofessional profiteert. Door het eenduidig vastleggen van gezondheidsinformatie krijgt die een compleet gezondheidsbeeld van cliënt, wat de kwaliteit van de geleverde zorg ten goede komt. Wanneer er ook nog uitwisseling en hergebruik van gezondheidsinformatie plaatsvindt tussen zorgverleners met verschillende disciplines, is de gezondheidswinst optimaal.

Duidelijke afspraken

Om eenheid van taal te bereiken zullen gezamenlijke afspraken gemaakt moeten worden voor het eenduidig vastleggen van gezondheidsinformatie binnen de verschillende systemen, gebruikmakend van dezelfde structuur en terminologie. Maar ook over wélke informatie onderling uitgewisseld moet worden, moet worden nagedacht. Welke informatie heeft een zorgprofessional minimaal nodig om het werk goed te kunnen doen? Het moge duidelijk zijn dat naast NAW- gegevens en administratieve gegevens juist gezondheidsgegevens van de cliënt het verschil kunnen maken. 

De cliënt écht centraal

De cliënt staat centraal, zegt vrijwel iedereen in de zorgketen. Eenheid van taal kan helpen deze belofte waar te maken. Afspraken over eenheid van taal zijn niet in één dag geregeld. Toch is het van belang dat de sector hierin samen optrekt. Alleen zo zetten we de cliënt écht centraal. 

Meepraten over dit onderwerp?

Vilans vindt het belangrijk dat er in de langdurige zorg sprake is van eenheid van taal. Daarom zetten we het graag op de agenda! De komende tijd bouwen we daarom aan een dossier rondom dit thema. Wilt u namens uw organisatie meepraten over dit thema? Neem dan contact op met Esther Roosdorp.

Lees meer

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersoon