Naar hoofdinhoud Naar footer

Domeinoverstijgende financiering: 12 tips

Gepubliceerd op: 27-02-2024

Er zijn veel initiatieven die experimenteren met domeinoverstijgend werken en domeinoverstijgend financieren. Vilans maakte een overzicht van wat daaruit te leren valt, met name over financiering en bekostiging. 12 tips.

Leren en reflecteren

1. Verdiep je

Verdiep je in verschillende mogelijkheden van financiering en verschillende financieringsstromen. We hebben een ingewikkeld zorgstelsel en het vraagt echt expertise om de mogelijkheden die er zijn optimaal te benutten.

2. Reflecteer en evalueer

Reflecteer en evalueer regelmatig tijdens het experiment met de samenwerkingspartners. Bespreek de onderlinge samenwerking, de resultaten en de wijze van financieren. Maak daarbij gebruik van monitoring en data, zodat je met elkaar over de feiten kunt praten en gericht kan verbeteren.

3. Gebruik data

Het is niet altijd mogelijk om vooraf tot in detail te bepalen waar de kosten, besparingen en risico’s komen te liggen. Ga met een kleine groep cliënten aan de slag, richt een goede monitor in en bepaal aan de hand van data uit het experiment hoe de verdeling van kosten en baten gaan zijn bij opschaling. Op basis daarvan weet je ook wat je in te regelen hebt rondom de werkwijze en de financiën om opschaling mogelijk te maken.

4. Benut wat er al is

Maak gebruik van stappenplannen en werkwijzen die anderen al hebben ontwikkeld. Dit scheelt veel tijd en energie, zodat je door kunt pakken op de nieuwe werkwijze en financiering.

5. Deel kennis

Deel al in een vroeg stadium kennis en geleerde lessen met elkaar en met andere initiatieven en bijvoorbeeld online aan andere geïnteresseerden in Nederland, zodat iedereen daarvan kan leren.

6. Kijk naar mogelijkheden NZA

De NZA wil graag meekijken met anders werken en financieren. Zij heeft ook te leren op het gebied van domeinoverstijgend werken en financieren. Kijk of je in aanmerking komt voor hun experiment (Informatiekaart Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten - Nederlandse Zorgautoriteit (overheid.nl))

Financiering en bekostiging

7. Gebruik bestaande bekostigingsmogelijkheden

Werk zoveel mogelijk vanuit de bestaande bekostigingsmogelijkheden. Zoek voor datgene waar je niet voor wordt betaald andere financiering, zoals subsidies en dergelijke.

8. Wacht niet op subsidie

Begin ook zonder subsidie! Voer projecten uit met de inbreng van geld uit de deelnemende organisaties. Dat doen organisaties alleen als ze helemaal achter het initiatief staan. Hierdoor kijk je gelijk hoe je dit kunt inbedden in de reguliere bekostiging of ga je direct aan de slag met aanvragen van structurele bekostiging.

9. Wel startgeld nodig

Tegelijkertijd blijft er altijd startgeld nodig: middelen en tijd om een traject te starten, om partners samen te brengen, de nieuwe werkwijze samen uit te denken en vast te leggen, scholing in nieuwe werkwijze en dergelijke. Hiervoor kun je prima subsidies gebruiken, als je maar van tevoren nadenkt hoe je de werkwijze uiteindelijk duurzaam bekostigt zonder subsidies.

Organisatie van de (financiële) samenwerking

10. Stel maatschappelijke opgave centraal

Werk vanuit commitment aan jullie gemeenschappelijke maatschappelijke opgave. Dit zorgt onder andere voor focus bij het maken van keuzes. Ook helpt het bij het nemen van besluiten die (negatieve) invloed hebben op de financiën van de partijen.

11. Focus op de inhoud

Oplossingen voor financiële knelpunten zitten meer in de governance van de samenwerking, dan alleen in financiering. De energie zit juist op de inhoud en het anders werken, zodat de ondersteuning van cliënten optimaal wordt, maak daar gebruik van, door bijvoorbeeld vanuit de cliëntreis te beginnen. De inhoud, het beoogde resultaat voor de mens dat is wat (ver)bindt.

12. Heb oog voor de lange termijn

Duurzame samenwerking tussen financiers (gemeente, verzekeraars, zorgkantoren) en aanbieders maken andere manieren van werken makkelijker. Samenwerkingspartners vertrouwen elkaar, weten wat ze aan elkaar hebben, er is meerjarig comfort van budget ook als er besparingen zijn door vernieuwende werkwijze. Daarnaast investeren financiers en uitvoerders dan eerder in goede monitoring van resultaten van het experiment.

Deze tips zijn afkomstig uit de publicatie Domeinoverstigende financiering, tips en voorbeelden die je onderaan deze pagina kan downloaden.

Lunch & Learn

Vilans organiseert op 19 maart een online Lunch & Learn-sessie over domeinoverstijgende financiering, van 12.00 tot 13.00 uur. Meer informatie.

Downloads

Deel deze pagina via: