Naar hoofdinhoud Naar footer

Waarom NEN 7510 relevant is voor jou!

Gepubliceerd op: 26-01-2024

Ga jij met zorgtechnologie aan de slag binnen jouw organisatie? Dan krijg je hoogstwaarschijnlijk te maken met NEN 7510.  Maar wat is dat eigenlijk en waarom is het belangrijk? In deze video leggen we dat kort uit. 

YouTube video thumbnail

Wanneer een organisatie zorgtechnologie gaat inzetten bij de zorg en ondersteuning van cliënten, moet je bedenken hoe je omgaat met de informatie die je verzamelt. En daarover gaat NEN 7510. Dit is een nationale norm voor informatiebeveiliging in de gezondheidszorg. Het doel is ervoor te zorgen dat de informatie die verzameld wordt in zorgorganisaties, goed beveiligd is. 

Veilig omgaan met gegevens  

Zorgorganisaties beheren persoonlijke gezondheidsinformatie van cliënten, en zijn wettelijk verplicht om aan NEN 7510 te voldoen. Voldoet een organisatie aan deze norm, dan betekent het dat je er alles aan doet om veilig om te gaan met de gegevens die je verzamelt. Je moet weten welke risico’s je loopt en natuurlijk wat je eraan doet om die risico’s zo klein mogelijk te maken. Daarmee wordt de kans op een informatielek zo klein mogelijk en voorkom je dat vertrouwelijke informatie van cliënten op straat komt te liggen.   

Bewustwording en training  

Als het gaat om datalekken, zien we dat maar liefst 41% afkomstig is uit de sector zorg en welzijn. Dat blijkt uit de datalekkenrapportage 2022 van de Autoriteit Persoonsgegevens. Belangrijk dus om te zorgen voor bewustwording en training van medewerkers als het gaat om deze norm. Wil je meer weten, kijk ook op: Informatiebeveiliging in de zorg - NEN 7510

Innovatie-Route

Deze video is onderdeel van de Innovatie-Route: een stappenplan voor het inrichten van het implementatieproces van zorgtechnologie in de gehandicaptenzorg. Bij elke stap vind je uitleg, hulp, algemene tips en praktische voorbeelden. De Innovatie-Route is ontwikkeld binnen de Innovatie-impuls. De Innovatie-impuls is een programma van Vilans in samenwerking met Academy Het Dorp, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als onderdeel van de Toekomstagenda: Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. 

Meer informatie  

Deel deze pagina via: