Naar hoofdinhoud Naar footer

Samenwerking in Archipel ZHE moet ouderenzorg Zuid-Hollandse eilanden overeind houden

Goede en toegankelijke ouderenzorg op de Zuid-Hollandse eilanden: dat is het doel van de dertien Verpleeg- en Verzorgingstehuizen en Thuiszorgorganisaties (VVT) die de handen ineen hebben geslagen. In het samenwerkingsverband Archipel ZHE stelden zij samen een visie op waarin zij een gezamenlijke koers uitzetten voor een goede ouderenzorg op de eilanden die ook in 2030 nog goed bereikbaar is. In deze visie richt Archipel ZHE zich onder andere op thema’s als langer thuis wonen, arbeidsmarkt, digitaal denken en doen, zorgcoördinatie en specialistische zorg.

Voor een toegankelijke ouderenzorg in 2030 is een andere manier van werken, waarin samenwerking centraal staat, noodzakelijk zegt Ellen Hoogervoorst, voorzitter van Archipel ZHE. ‘Hoe gaan we om met de veranderende zorgvraag? Ouderen blijven langer thuis wonen. Wat hebben zij nodig, zodat dit op een prettige en verantwoorde manier plaats kan vinden? Ieder van de deelnemende partijen voelt zich verantwoordelijk om de zorg voor ouderen en kwetsbaren op de Zuid-Hollandse Eilanden toegankelijk en beschikbaar te houden. Samenwerking met andere zorgpartijen, waarbij de cliënt centraal staat, is hiervoor noodzakelijk. De informele zorg dient versterkt te worden. Hiervoor is verandering nodig, zowel binnen de zorg, bij de ouderen en bij hun naasten. ‘

Kennisdossier Toekomst verpleeghuiszorg

De komende twintig jaar kent Nederland een grote maatschappelijke opgave om aan de vraag naar verpleegzorg te kunnen voldoen. Er is een fundamentele transitie nodig, waarbij we aan de slag moeten met het inrichten van andere vormen van zorgen, wonen en werken. Maar hoe maak je die transitie als zorgorganisatie? Hoe kom je tot een visie op houdbare zorg? In het kennisdossier Toekomst verpleegzorg vind je voorbeelden, tips, tools en inspiratie die je helpen stappen te zetten in de transitie naar toekomstbestendige verpleegzorg.

Zorg anders organiseren en verlenen

Door goed samen te werken, kunnen de organisaties in Archipel ZHE kennis en ervaring met elkaar delen. Dat zal nodig zijn om de veranderende omstandigheden het hoofd te kunnen bieden, zegt programmadirecteur Joyce Simons van Archipel ZHE. ‘Voor deze toekomstbestendige zorg is transformatie nodig van het zorglandschap en de wijze waarop zorg wordt georganiseerd en verleend. De dertien VVT-zorgaanbieders werken hierbij samen en delen ieder vanuit hun eigen expertise kennis en middelen om aan deze transformatie bij te dragen. Denk hierbij aan inzet op gezonde wijken met een preventieve aanpak, huisvesting, generalistische zorg in de wijken en een optimale inzet van specialistische zorg. Ook is domeinoverstijgend samenwerken onderdeel van deze transformatie om passende zorg en ondersteuning te leveren. Hiervoor is samenwerking met onder andere huisartsen, ziekenhuizen, welzijnspartijen en zorgkantoor CZ belangrijk.’

Archipel ZHE bestaat uit: Aafje, Alerimus, Argos Zorggroep, Careyn, Catharina Stichting, CuraMare, Dagelijksleven, Heemzicht, Laurens, Lelie Zorggroep, Salem, Stichting Humanitas en Zorgwaard

Bron: Archipel ZHE

Deel deze pagina via: