Naar hoofdinhoud Naar footer

Arts kijkt mee met slimme bril

Gepubliceerd op: 03-06-2020

Een slimme bril met kleine camera die bijvoorbeeld een arts laat meekijken naar wat een zorgmedewerker ziet. Zodat de arts adviezen kan geven, of kan besluiten de cliënt toch nog zelf te willen zien. In meerdere verpleeghuizen in ons land wordt met deze zogeheten smart glasses geëxperimenteerd. ‘We waren net bezig met het opzetten van een project hiervoor, toen corona kwam. Dat was voor ons reden om er versneld mee te beginnen’, zegt projectleider Tanja Schiffelers.

Het gaat in haar geval om een gezamenlijk project in meerdere verpleeghuizen van vier zorgorganisaties in Zuid-Limburg: Sevagram, Cicero Zorggroep, MeanderGroep Zuid-Limburg en Zuyderland. Het project wordt begeleid door de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO ZL), waar Zuyd Hogeschool, de Universiteit Maastricht en regionale zorgorganisaties in vertegenwoordigd zijn. Zo inventariseert de AWO ZL de ervaringen van gebruikers.

Aanleiding voor het project vormen de krapte op de arbeidsmarkt en de hoge werkdruk in de verpleeghuiszorg, vertelt Tanja Schiffelers, die zelf in Zuyderland werkt. ‘Zeker in tijden van vakanties of als er veel zieken zijn, kan de zorg in de knel komen. Een specialist ouderengeneeskunde kan immers niet op vier plekken tegelijk zijn. Zo ontstond het idee voor de inzet van de slimme bril. De arts kan dan van een afstand meekijken met de zorgmedewerker, bijvoorbeeld bij wondzorg.’

Communiceren

Op het moment dat de coronacrisis begon, gaf de leverancier aan de brillen versneld te kunnen leveren en op te kunnen schalen: meer brillen dus dan eerst gepland. Ook konden gebruikers meteen online, op afstand getraind worden. ‘De betrokken zorgorganisaties leek dit gelet op de coronacrisis een heel goed idee. Zo hoeft de specialist ouderengeneeskunde (of een ander zorgprofessional) minder te reizen en hoeft die ook niet steeds opnieuw beschermende kleding aan. Bovendien zijn er nu veel zieke mensen waar naar gekeken moet worden. De zorgorganisaties hopen de zorg met de brillen beter te kunnen continueren’, zegt Tanja Schiffelers.

Zodoende werd in de tweede helft van april op meerdere locaties gestart met de smart glasses, ook al was het projectplan nog niet tot in detail uitgewerkt. De zorgorganisaties mogen nu zelf bepalen hoe ze de brillen intramuraal inzetten. Elke zorgorganisatie heeft tien brillen. Via de slimme bril die de zorgmedewerker draagt, kijkt de arts of verpleegkundige op een tablet of telefoon live mee en ziet wat de zorgmedewerker ziet. Bovendien kunnen ze langs die beveiligde weg met elkaar communiceren.

Kwaliteit

Het project in Zuid-Limburg wordt mede gefinancierd met de transitiegelden voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. En CZ zorgkantoor in deze regio ondersteunt het project. ‘We waarderen de inzet van de organisaties om versneld te starten. Het is nu een goed moment om te ontdekken hoe de smart glasses in de praktijk uitpakken. Wij hebben de organisaties daarom de ruimte gegeven om versneld te beginnen’, vertelt Mirjam van Bussel, zorginkoper Verpleging & Verzorging bij CZ zorgkantoor. ‘Wij zijn heel benieuwd naar de evaluatie en opschaalbaarheid. We willen ook graag weten wat de inzet van deze brillen na de coronatijd oplevert.’

Nog te vroeg voor conclusies

Of dat het geval is, is nu nog niet te zeggen. Volgens Patrick Hermanns, lid van het innovatieteam van MeanderGroep Zuid-Limburg is het te vroeg voor conclusies. De eerste gebruikers in zijn organisatie geven in vragenlijsten wel aan dat de inzet van de slimme brillen nog niet vlekkeloos verloopt. ‘Zij ervaren de kwaliteit van beeld en geluid als zeer goed, maar de verbinding levert nog wel eens problemen op. Dat zijn we nu aan het oplossen’, zegt hij. Verder is het door corona met de bijbehorende hygiëneprotocollen extra uitdagend om de bril in te zetten: in combinatie met bijvoorbeeld een beschermend spatglas is de bril moeilijker bruikbaar. Ook aan tijd om je te verdiepen in de nieuwe techniek, ontbreekt het soms op de werkvloer.

Tanja Schiffelers vindt het eveneens te vroeg voor de conclusies. ‘De eerste geluiden die ik ontvang zijn overigens wel positief. Volgens onze innovatie manager is er veel vraag naar de brillen. Maar we kunnen nog niet zeggen of de inzet ervan goed werkt. Ook omdat ik medewerkers daar nu in deze drukke tijden nog geen vragen over wil stellen.’ 

Tanja Schiffelers probeert momenteel contact te leggen met andere organisaties in het land die eveneens met de bril experimenteren, waaronder de Zorggroep in Noord- en Midden-Limburg. ‘Ik denk dat het goed is om hierin samen op te trekken en van elkaar te leren’, besluit zij.

Meer weten

  • Over RegioKracht in de zorg: RegioKracht in de zorg richt zich op het versnellen van de transitie die nodig is om de zorg en ondersteuning aan ouderen en mensen met een beperking toegankelijk te houden. lees meer over het programma RegioKracht in de zorg.
  • Bekijk het artikel over dit project op icthealth.nl

Deel deze pagina via: