Naar hoofdinhoud Naar footer

Daginvulling cliënten door coronacrisis in stroomversnelling

Stichting de Parabool zoekt op hun locatie Schuilenburg naar een betere daginvulling voor hun oudere bewoners met een beperking. Dit door het aanbieden van veel uitprobeermogelijkheden en het spelenderwijs ontdekken van nieuwe activiteiten. Persoonlijk begeleider Silvia Koerhuis: ‘Gek genoeg komt door de coronacrisis de uitvoering van dit project juist in een versnelling.’

De bewoners van de Parabool verblijven door hun leeftijd steeds vaker thuis en maken minder gebruik van de reguliere dagbesteding. De organisatie zoekt dan ook naar nieuwe mogelijkheden die beter aansluiten bij de behoeftes van deze bewoners met een beperking. Dit doen zij met het project ‘Zin in mijn dag’ op de samenwerkingslocatie Schuilenburg, waar ook de cliënten van de Zorggroep Raalte en Stichting Wira verblijven. Koerhuis: ‘We merkten dat de reguliere dagactiviteiten niet goed aansloten bij deze bewoners en de levensfase waar ze in zitten.’ 

Over Begeleiding à la carte

De Parabool is een van de deelnemers aan het 2-jarige traject ‘Begeleiding à la carte’ waarin zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg hun innovatieve ideeën delen om persoonsgerichte zorg een stapje verder te helpen. In een coachingstraject op maat onderzoekt de Parabool hoe zij optimaal gebruik kunnen maken van mogelijkheden bij hun project ‘Zin in mijn dag’.

Flexibel uitproberen om te ontdekken

Koerhuis: ‘Om de behoeftes van deze groep te kennen, merkten we dat het niet zoveel zin heeft om aan hen te vragen wat ze willen. In hun antwoorden gaan ze namelijk al snel uit van bestaande mogelijkheden. En ook wij kunnen het van tevoren niet bedenken en doen al snel aannames. Daarom kiezen wij er onder andere voor om ze activiteiten aan te bieden die ze vervolgens kunnen uitproberen. Zo ontdekken we vanzelf waar ze echt blij van worden.’

Meehelpen in het winkeltje 

Bij ‘Zin in mijn dag’ gaat het meestal om nieuwe activiteiten die bijdragen aan het wonen op de locatie Schuilenburg. Koerhuis: ‘Dat is wel even wat anders dan in een groepje zitten puzzelen, breien of knutselen. Bewoners kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om de boodschappen uit te pakken in het winkeltje en dat netjes in de schappen te plaatsen. We hebben nu een cliënt die dat twee keer in de week doet.’

Structuur aanbieden tijdens coronacrisis

En toen brak de coronacrisis uit. Dit betekende dat alle cliënten van de Parabool ineens thuis moesten blijven. Dus ook de mensen die gebruik maakten van de reguliere dagactiviteiten buitenshuis. Koerhuis: ‘We zijn toen even teruggevallen in de ouderwetse groepenvorm van dagbesteding. We hebben een woongroep van 9, 14 en 6 mensen. Voor hen hebben we allemaal een grote ruimte ter beschikking gesteld in huis. Zo kunnen ze 1,5 meter afstand tot elkaar houden tijdens de dagactiviteiten. De groepen houden we gescheiden, zodat de sociale interactie zo beperkt mogelijk blijft.’

Alles zo normaal mogelijk door laten gaan 

Dat terugvallen op oud en vertrouwd, is niet alleen een logische reactie op de coronacrisis, maar ook een noodzakelijke: ‘Door de coronacrisis waren we vooral gericht op zo snel mogelijk structuur aanbieden, zodat bewoners snel weten waar ze aan toe zijn in deze onzekere tijd. We proberen daarbij alles zo normaal mogelijk door te laten gaan. Dus als een bewoner vóór de coronacrisis een bepaalde dag vrij had, is dat nu ook het geval.’

Activiteiten naar huis halen

Koerhuis: ‘Nu bewoners wat rust lijken te vinden in de huidige situatie, heb ik de langzaamaan de ruimte om weer verder te kijken. Zo zie ik dat bewoners die onder normale omstandigheden thuis blijven, ook nu geen aansluiting vinden bij de aangeboden dagactiviteiten. Daarom volg ik deze bewoners extra goed om te kijken wat zij nodig hebben. Daarnaast merk ik dat de coronacrisis ook kansen biedt voor 'Zin in mijn dag'. Zo wilden we al graag werkactiviteiten naar de woonlocatie toehalen, zoals vliegengordijen maken of appels schillen. Door het project kwam dit in een stroomversnelling en waren de materialen binnen twee dagen op locatie. Bewoners hebben al appels geschild en op alle groepen is wel iemand bezig met het maken van een vliegengordijn. De medewerkers van de dagbestedingslocaties, worden nu ingezet op de woonlocaties om vorm te geven aan dagbesteding in huis.’

Iedereen is flexibel 

‘Het is mooi om te zien hoe medewerkers zich zo flexibel opstellen in deze tijd. Iedereen wil bijspringen om er het beste van te maken. Ook de bewoners zijn heel flexibel. Ze kunnen evengoed nog genieten. Ondanks alle onrust, geen familie mogen zien en het feit dat ze niet naar buiten mogen. De structuur die wij aanbieden helpt hen daarbij.’

Deel deze pagina via:

Contactpersonen