Naar hoofdinhoud Naar footer

Hoe domeinoverstijgend samenwerken in Zuidoost Friesland zijn vruchten afwerpt

In de regio Zuidoost Friesland werken huisartsen, ouderenzorg, ziekenhuis en zorgkantoor al tijden nauw samen. Waarom? Omdat domeinoverstijgend samenwerken volgens de regio dé manier is om te komen tot kwalitatief goede en duurzame ouderenzorg.

Vanuit de samenwerking in de regio ontstond een gezamenlijke afdeling tijdelijke opname ouderen (ATOO). Een afdeling speciaal voor ouderen die in het ziekenhuis liggen en niet naar huis kunnen en voor patiënten op de spoedeisende hulp die niet gelijk specialistische zorg nodig hebben. Ook zijn er plannen gemaakt voor een gezamenlijke spoedvoorziening, waar huisartsen, de V&V en de spoedeisende hulp gaan samenwerken.

Benieuwd hoe ze in de regio samenwerken? We bekijken de situatie vanuit 3 perspectieven: bestuurders, zorgkantoor en behandelaars.

Aanmelden MGZ in de regio-project

Wilt u met ondersteuning werken aan toekomstbestendige, regionale medisch generalistische zorg in de regio?

Met het programma MGZ in de regio zetten Vilans en Erasmus Universiteit Rotterdam zich in om medisch generalistische zorg toekomstbestendig, regionaal te organiseren. We ondersteunen (domeinoverstijgende) samenwerkingen rondom MGZ in regio’s met een ervaren ondersteuningsteam. Deze MGZ-projecten in de regio’s richten zich op verbetering van de samenwerking tussen Specialisten Ouderengeneeskunde (SO), huisartsen en/of Artsen VG.

Hoe komt u met uw regio in aanmerking voor ondersteuning?  
De regio is altijd leidend. Ondersteuning kan op verschillende manieren worden aangevraagd:

  1. Via de regiotafel V&V of GHZ - De penvoerder vanuit de regiotafel is eigenaar van het MGZ-project. Eerste contact loopt via de betrokken ondersteuner van het team Waardigheid en trots in de regio.​
  2. Via een zelfstandig, regionaal initiatief - Bent u niet aangesloten bij een regiotafel en heeft u zelf een regionaal initiatief? Dan kan ondersteuning worden aangevraagd. Er wordt vanuit de regio een projectleider/contactpersoon aangesteld voor het MGZ-project. Het initiatief heeft een eigenaar en (wenst) een verbinding met een regionale tafel. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar het MGZ-ondersteuningsteam, via MGZinderegio@vilans.nl.

Perspectief van bestuurders

Om in de regio goed samen te werken tussen verschillende disciplines is betrokkenheid van bestuurders belangrijk. In Zuidoost Friesland liepen bestuurders Anke Huizenga (ZuidOostZorg) en Bert Kleinlugtenbeld (Ziekenhuis Nij Smellinghe) beiden tegen eigen problemen aan. Samen besloten ze te onderzoeken hoe ze konden samenwerken om de problemen de kop te bieden. Al snel betrokken Bert en Anke huisartsen van de Dokterswacht en kwam het idee van de ATOO tot stand.

De toenemende zorgbehoefte maakt het nodig voor partijen in de regio om krachten te bundelen. Niet alleen denkend vanuit schaarste, maar ook vanuit de gedachte dat beroepsgroepen van elkaar kunnen leren. Zo merkt bestuurder Bert Kleinlugtenbeld op dat geriaters en verpleegkundigen echt enthousiast zijn.

Lees meer

Perspectief van het zorgkantoor

Bij de domeinoverstijgende samenwerking in Zuidoost Friesland speelde het Zorgkantoor een dynamische rol. ‘De ene keer hadden we een verbindende rol, de andere keer een sturende rol’, aldus Margot Woolderink (Zilveren Kruis). Vanuit het zorgkantoor is het belangrijk om data te verzamelen waarmee we kunnen laten zien dat het ook anders kan. Woolderink: ‘We proberen met minder professionals meer cliënten te bedienen. Daarin komen we gezamenlijk schotten in de financiering tegen. Voor ons als zorgkantoor betekent dat in gesprek gaan met verzekeraars en gemeentes.’

Lees meer

Perspectief van behandelaars

In Zuidoost Friesland zijn er steeds meer kwetsbare ouderen, met meerdere ziektes. Daarom hebben de partijen vanuit een integrale zorgaanpak in de regio plannen opgezet voor een spoedplein. Deze plannen sluiten aan bij de ATOO. Op het spoedplein gaan de spoedeisende hulp, huisartsen en de V&V in de regio samenwerken. Waar de zorg nu nog versnipperd is, willen de partijen op het spoedplein bij binnenkomst meteen beoordelen wat de beste plek is voor de patiënt: huisartsenzorg of ziekenhuiszorg.

Betrokken behandelaars vinden het goed dat zorgprofessionals kennis opdoen in elkaars vakgebied. Met de (toekomstige) tekorten aan huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en geriaters in je achterhoofd is het goed als zorgprofessionals bereid zijn om te kijken hoe ze elkaar kunnen ondersteunen en in elkaars vakgebied een stukje van het werk op te pakken.

Lees meer

Meer weten

Deel deze pagina via: