Naar hoofdinhoud Naar footer

‘Een diversiteitsfunctionaris in de zorg is geen parkeerplaats’

Wilma van der Scheer, hoogleraar Leiderschap en Besturing in de Zorg, stelde onlangs in een interview met vakblad Skipr dat er in veel zorgorganisaties nog geen bewust beleid is op diversiteit. Als het interview met Van der Scheer ons iets leert is dat diversiteit gelaagd en complex is. Ze roept op tot het maken van bewust diversiteitsbeleid dat je kan meten, monitoren en evalueren. Ze vindt het belangrijk dat het onderwerp niet ‘geparkeerd’ wordt bij een diversiteitsfunctionaris en er binnen de organisatie sprake is van representatie bij managers, leiders en bestuurders.

Blog door Vilans-adviseur Martijn Simons

Vanuit Vilans onderstrepen we de gelaagdheid en complexiteit van diversiteit. Naast het zoeken van een oplossing in (meetbaar) beleid, benadrukken wij het belang van ervaringskennis. Om met diversiteit aan de slag te gaan, is het belangrijk dat je eerst zelf ervaart welke elementen in je eigen leven vallen onder diversiteit.

Een brede herkenning van diversiteit in alledaagse ervaringen van zorgmedewerkers helpt om het gesprek hierover te voeren. Of om moeizame gesprekken rondom dit onderwerp in een breder perspectief te zetten. Diversiteit wordt dan niet iets wat van een ander is of veraf staat, maar iets dat herkenbaar en dichtbij is. Bijvoorbeeld elkaar herkennen omdat je allebei in een dorp bent opgegroeid waarin de christelijke traditie centraal stond. Of daar waar je dacht dat een collega heel anders is dan jij, je overeenkomsten vindt in een voorliefde voor bijvoorbeeld een muziekstijl. Gesprekken vanuit ervaringskennis maken ruimte om zicht te krijgen op verschillen, overeenkomsten en gelijkwaardigheid.

Praat over diversiteit

Door met elkaar het gesprek aan te (durven) gaan over de manier waarop diversiteit een rol kan spelen in je leven, krijg je meer zicht op overeenkomsten én verschillen. Diversiteit zit immers in heel veel aspecten, dus niet alleen in seksuele geaardheid en huidskleur, maar ook in de plek waar je wieg stond en de levensfase waarin je zit. Als je je dit realiseert en dit met elkaar deelt, maakt dit het contact met ‘de ander’- of het nu je collega, je cliënt of dienst naaste is – anders en meer gelijkwaardig. Een diversiteitscoach kan dit soort gesprekken binnen alle lagen van de zorginstelling organiseren. Het goed inbedden en neerzetten van een diversiteits- en antidiscriminatiebeleid wordt dan ondersteunend hieraan.

Geen parkeerplaats

Een diversiteitsfunctionaris zal dan niet zo snel de functie van een ‘parkeerplaats’ hebben, maar juist iemand zijn die het gesprek faciliteert en de ingewikkeldheden op dit thema niet uit de weg gaat.

Deel deze pagina via:

Contactpersonen