Naar hoofdinhoud Naar footer

Factsheet over financiering zorgtechnologie in Wmo, Zvw en Wlz

Gepubliceerd op: 09-11-2022

De afgelopen jaren investeren zorgorganisaties steeds meer in zorgtechnologie. Dat is ook logisch; zorgtechnologie is steeds gebruikelijker en is nodig om mensen eigen regie te laten behouden en de beschikbare capaciteit in de zorg goed te benutten. Maar over hoe deze innovaties in de verschillende zorgdomeinen gefinancierd wordt, zijn veel vragen. Vilans presenteert daarom de ‘Factsheet financiering zorgtechnologie.’

Waarom publiceren we deze factsheet?

Vilans-adviseur Dominic Vestering: ‘In bijvoorbeeld het programma Wonen, Ondersteuning en zorg voor Ouderen (WOZO) wordt genoemd dat ouderen meer gebruik moeten kunnen maken van technologische innovatie, maar ook in de Voorlopige kaderbrief Wlz 2022 is genoemd dat er 10 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor innovatie in de langdurige zorg. Maar de vraag van bekostiging van zorgtechnologie roept nog veel vragen op, bijvoorbeeld doordat de baten en kosten die bij die technologie horen vaak domeinoverstijgend zijn. En omdat er grote verschillen zitten tussen de financiering vanuit de verschillende wetten. De kennis die hierover beschikbaar is, is verspreid en ligt niet voor het oprapen. Deze factsheet biedt een overzicht van algemene financieringskenmerken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).’

Voor wie is deze factsheet bedoeld?  

‘Dit document biedt bijvoorbeeld beleidsmedewerkers, teamleiders en projectleiders een globaal overzicht. De factsheet beschrijft de wijze van bekostiging, leveringsvormen en mogelijkheden voor financiering van zorgtechnologie. Daarnaast worden ook steeds relevantie links genoemd.’

Wat zal de impact zijn van de factsheet?

‘Hopelijk dat de eerder genoemde doelgroep handvatten heeft om zorgtechnologie op de juiste manier te kunnen financieren. Financiële mensen binnen een zorgorganisatie, zoals controllers, hebben deze kennis vaak wel in huis. Maar dat zijn meestal niet degenen die met een innovatietraject beginnen. En van meet af aan nadenken hoe je de begroting op de lange termijn sluitend krijgt is van cruciaal belang voor het succes van een technologische innovatie.’

Deel deze pagina via: