Naar hoofdinhoud Naar footer

Focus op kwaliteit door tijd anders te registreren in de wijkverpleging

Steeds meer zorgorganisaties stappen over van de minutenregistratie naar registratiestandaard zorgplan=planning=realisatie, tenzij (z=p=r,t). Toch verloopt het gebruik nog niet helemaal soepel, bleek uit ervaringsverhalen en onderzoek van de NZa. We spraken met drie organisaties die de overstap aanraden. Hun tips en ervaringen delen we in drie artikelen. 

Overstappen naar de nieuwe registratiestandaard betekent een andere manier van werken die begint met een andere manier van denken. Volgens de nieuwe werkwijze ligt de focus primair op kwaliteit in plaats van op tijd. Archipel Thuis, Treant Zorggroep en WZU Veluwe hebben de overstap gemaakt. In dit tweede artikel delen ze hun ervaringen en tips hoe zij zorgen voor een focus op de kwaliteit.

Regel en onderbouw de ongeplande zorg 

‘Bij Archipel Thuis zijn planning en zorgplan met elkaar verbonden. De zorgverlener bespreekt de hele anamnese over alle levensgebieden met de cliënt en stelt dan een zorgplan op. Met haar expertise kan ze een goede inschatting maken hoeveel tijd nodig is voor elk zorgmoment dat ze naar de cliënt gaat. Als een cliënt bijvoorbeeld valt, dan gaat dat over zorg die niet vooraf in te plannen is. Die zorg valt onder de ‘tenzij’ in de registratiestandaard.

Een cliënt heeft bijvoorbeeld per week acht uur zorg nodig, veelal complexe zorg. Dan kan een wijkverpleegkundige op voorhand al inschatten dat ze waarschijnlijk extra telefoontjes naar de huisarts of apotheek moet plegen. Hier wordt dan direct rekening mee gehouden in het zorgplan en de planning. Op deze manier is het zorgplan een plan dat uitgaat van een reële inschatting van de werkelijk te besteden uren. 

Werk met de juiste ICT-systemen

Een ICT-systeem moet ook ondersteunend zijn en niet leidend, vinden de drie zorgorganisaties. Met de juiste systemen die werken op tablets of smartphones gaat het invoeren na een goede scholing eenvoudig. 

Met Nedap en Omaha hebben ze goede ervaringen. Archipel Thuis benoemt dat de app van Nedap bij hen op de smartphone anders werkte, waarbij ze zouden moeten plussen en minnen tijdens de route. ‘Dat willen we juist voorkomen, want dan zouden ze toch met de tijd bezig zijn. Op de iPad kan het pas na de route. Dat leidt tot minder wijzigingen, dus daarom werken we bij ons met de iPad’, aldus Sabine Veldhuijzen, projectleider. 

Kijk goed naar verhouding teamgrootte en aantal cliënten

Als je met een kleiner team werkt per cliënt, dan ziet een zorgverlener dezelfde cliënt vaker. Als er dan bijvoorbeeld een bezoek aan een arts is geweest, kan ze de volgende dag navraag doen bij de cliënt hoe dat gegaan is. Dan is een aantekening over dit bezoek in het dossier meer een reminder dan nieuwe informatie waar ze aan moet denken; de aandacht raakt minder versnipperd. Dat betekent meer persoonlijke aandacht voor de cliënt en een vlotte aanpassing in het dossier als dat nodig is. 

Om goed met z=p=r,t te kunnen werken is het belangrijk om een goed feedbackmechanisme te hebben waarin signalen over wijzigingen onderling goed uitgewisseld en tijdig verwerkt kunnen worden in een (aangepast) zorgplan en/of planning. Is het team te groot, dan lukt dat gewoon niet meer goed omdat het onderling contact te ver weg is. 

Saskia Schnoing, leidinggevende bij Treant Zorggroep: ‘Wij werkten eerst met een team op 85 bewoners. Dat werkt niet goed, want je weet niet meer wat bij wie speelt. En het plannen is lastiger. Daniëlle Adolfs, regieverpleegkundige bij ons, is bezig om het team in tweeën te splitsen. Dat betekent dat ieder team zijn eigen bewoners heeft en een eigen route. Binnenkort gaan we proefdraaien. Dat betekent wel dat sommige cliënten een andere zorgverlener krijgen. Dus dat moeten we ze goed uitleggen, waarbij we het voordeel van de persoonlijke aandacht benadrukken.’

Wat is onplanbare zorg?

De registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ vertrekt vanuit de planning. Het probleem bij onplanbare (acute) zorg is dat deze nooit vooraf in de planning is opgenomen. Anders dan de rest van de registraties betekent dit dat deze altijd achteraf op basis van de werkelijke tijdbesteding toegevoegd moet worden om declarabel te zijn. 

Bron

Meer ruimte voor persoonsgerichte zorg met efficiënte routeplanning

De drie organisaties gaven ook aan dat door het overstappen op z=p=r,t anders omgegaan wordt met de routeplanning. Angelique Cleven, teamcoach bij Archipel Thuis: ‘Voor een efficiënte zorgplanning heb je iemand nodig die de ins en outs van het planningssysteem goed kent en inzicht heeft in de effecten van wijzigingen in de zorgroute. En tegelijkertijd iemand die de dagelijkse praktijk van de wijkverpleegkundige, de zorginhoudelijke kant, goed begrijpt. Eigenlijk heb je een paar van zulke superusers nodig, anders ben je erg kwetsbaar.’

Een zorgverlener heeft een bepaalde zorgroute die ze bijvoorbeeld tussen 7.00 en 11.00 uur aflegt. Binnen die tijd levert ze de afgesproken zorg aan haar cliënten. Een efficiënte zorgroute is daarbij van belang, zodat de aandacht vooral gaat naar zorg verlenen en zo min mogelijk naar reizen. 

Enerzijds door een zorgverlener bijvoorbeeld zorg te laten verlenen aan cliënten die dicht bij elkaar wonen. Maar ook door in het systeem dat voor deze routeplanning gebruikt wordt goed in te voeren hoe van de ene naar de andere cliënt gereisd wordt: met de auto, fiets of lopend. En bij aanpassingen in zorgroutes daar ook alert op te zijn. 

Deel deze pagina via: