Naar hoofdinhoud Naar footer

Groningse app schept duidelijkheid bij triage

Gepubliceerd op: 15-12-2021

Laatst bijgewerkt op: 24-02-2023

Regio Groningen ontwikkelt een app om eenduidige triage te bevorderen. Hij is bedoeld voor ouderenzorgorganisaties die samenwerken in de avond-, nacht- en weekenddienst. De e-learningfunctie van de app versterkt ook de kennis van gebruikers.

Hoe werkt de triage-app?

De app helpt bij het triageren van de bewoner of cliënt. Hiervoor gebuikt de app het triageprotocol. Onderdeel van het protocol is een aantal vragen over de klachten van de cliënt en over de cliënt zelf, zoals de temperatuur. Samen leiden ze tot een advies wat de verpleegkundige moet doen. Zo’n advies kan zijn om een consult van de specialist ouderengeneeskunde (SO) te vragen.  Wanneer dit het geval is, helpt de app met een samenvatting van de uitgevoerde stappen, waarmee de SO handig en overzichtelijk de gegevens krijgt waarmee hij aan de slag kan.

'Door de app krijgt de SO op afstand uniforme informatie.'

Op basis van de uitkomsten volgt een advies om te bellen of beeldbellen. Daarbij stuurt de app de verzamelde gegevens meteen door en slaat het triagetraject op. De app versterkt met e-learning ook de kennis van gebruikers.

Waarom een triage-app?

Doel van de app is een efficiëntere inzet van de SO en een betere kwaliteit van zorg. De triage-app moet helpen om het triageproces zo goed mogelijk uit te voeren, zodat de SO op afstand uniforme en zo compleet mogelijke informatie krijgt aangereikt. ‘Het tekort aan SO blijft en zal alleen maar toenemen. Het is belangrijk dat we zuinig omgaan met de tijd van de SO, en misschien kunnen we met deze app wel helpen bij het eenvoudiger inzetten van de specialisten voor meerdere organisaties’, vertelt Herre van Kaam. ‘En door de uitleg van handelingen te verbinden aan de opleidingen tot verpleegkundige, stimuleren we ook blended learning.’

Zorg verduurzamen

Herre is programmamanager van het regionale programma Grensverleggend zorgen, duurzame zorg in de VVT. In dat programma is de toenemende druk op de ouderenzorg vertaald in een serie activiteiten gericht op het verduurzamen van die zorg. Het gaat dan onder andere om activiteiten gericht op de arbeidsmarkt en nieuwe zorgtechnologie, waar de triage-app de belangrijkste van is. ‘De aanbieders in de regio hebben daar in een convenant afspraken over gemaakt’, zegt Herre. Het Duurzame medische zorg-onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam en Waardigheid en trots in de regio ondersteunt de ontwikkeling van de app.

Pilots in de regio’s – Vliegwiel voor samenwerking

Het actieonderzoek Duurzame medische zorg ging in november 2018 vanuit ESHPM van start. Vanaf dag één werd samengewerkt met de regio’s, het ministerie van VWS, de zorgkantoren en Waardigheid en Trots in de regio. Met als uitgangspunt: hoe kun je door samenwerking in de regio de zorg anders organiseren en meer capaciteit creëren?

Samen met zorgmedewerkers

De ontwikkeling van de app is nog in volle gang en loopt door tot eind 2022. De app wordt in fases (sprints) ontwikkeld in nauw overleg met verzorgenden en verpleegkundigen en andere betrokkenen van de twee pilotorganisaties: Zorggroep Meander en Zonnehuisgroep Noord. ‘Daarbij stemt de ontwikkelaar met de zorgprofessionals af waar behoefte aan is’, legt Herre uit. ‘We zijn nu zo ver dat we de eerste twee sprints in de dagelijkse praktijk kunnen uittesten, dat is november 2021 gestart. Op basis hiervan en op basis van waar de grootste behoefte ligt, breiden we de app waar nodig uit.’

Animaties

In de eerste twee sprints gaat het om een ‘klikbaar’ prototype van de app waarin één aandoening is uitgewerkt. Bovendien bevat het een verwijzing naar de projectwebsite en staan er kennisartikelen, illustraties, animaties en video’s. Op die manier versterkt de app met e-learning de kennis van de gebruikers.

App naar het onderwijs

Inmiddels zijn met de mbo- en hbo-onderwijsinstellingen in de regio afspraken in de maak over de introductie van de app in het onderwijs. ‘Als de app straks klaar is, is het onderwijs daarop ingericht en kunnen we met de app een deel van het onderwijs naar de dagelijkse praktijk brengen, en andersom. Een bijkomend voordeel is dat de studenten al leren hoe de triage-app werkt en dat is heel handig als zij na hun studie doorstromen naar één van de VVT-organisaties in de regio.’

Aantal oproepen voor de SO

Of de app daadwerkelijk kan bijdragen aan een meer efficiënte inzet van de SO en meer kwaliteit van zorg, wordt gemonitord. Zo is er in het najaar van 2021 een nulmeting uitgevoerd waarin onder andere werd onderzocht hoe vaak de SO wordt opgeroepen. ‘Maar ook hoe vaak dat eventueel voorkomen had kunnen worden’, zegt Herre. ‘En dat is weer informatie die we in de app proberen te verwerken.’ Daarnaast ging de nulmeting in op de vraag welke informatie de SO ontvangt na het uitvoeren van het triageprotocol. Op die manier wordt het mogelijk om de oude situatie te vergelijken met de situatie waarin de app straks gebruikt wordt. Herre: ‘Zo kunnen we zien in hoeverre de kwaliteit van informatievoorziening verbetert. Het streven is verder om het effect van het gebruik van de app op te nemen in de verdere ontwikkeling ervan, zodat de effectmeting continu plaatsvindt.’

App borgen

Een van de redenen voor de langere doorloop, is dat het borgen van zo’n app ingewikkeld blijkt. De app komt voort uit de samenwerking van verschillende partijen en dan is de vraag: van wie is de app, zeker wanneer de tijdelijke samenwerking eindigt? ‘Met Vilans hebben we hier nu goede afspraken over kunnen maken: het kennisinstituut wordt inhoudelijk eigenaar’, vertelt Herre. ‘En de ontwikkelaar, Klare Kloek, is de technisch eigenaar.’ De belangstelling voor de app in het land is overigens groot. ‘Zodoende is het goed dat het eigenaarschap nu goed geregeld is en de triage-app op deze manier ook elders in de zorg kan worden ingezet.’

Geleerde lessen in Groningen

  • Voor het borgen van een app voor de periode na een tijdelijk programma is het nodig om daar aan het begin afspraken over te maken: het venijn zit in de staart.

Door Karin Burhenne

Lees meer

Deel deze pagina via: