Naar hoofdinhoud Naar footer

Meeste kennisvragen bij onbegrepen gedrag en psychisch welbevinden

Om goede zorg te kunnen leveren, hebben zorgprofessionals toegang nodig tot betrouwbare, toepasbare en relevante kennis. Om hen de kennis te kunnen bieden die zij nodig hebben, inventariseert Vilans welke kennisvragen zorgprofessionals hebben en hoe belangrijk zij deze vragen vinden. We zagen dat in de ouderenzorg het thema onbegrepen gedrag de kennisvragen met de hoogste prioriteit oproept. In de gehandicaptenzorg is dat psychisch welbevinden.

zorgverlener-met-aziatisch-uiterlijk-en-oude-dame-ipad-tablet

Vilans-onderzoekers vroegen zorgprofessionals uit de langdurige ouderen- en gehandicaptenzorg: 

 • Op welke vijf thema’s mis je kennis? 
 • Welke kennisvragen heb je met betrekking tot deze thema’s? 
 • Hoe belangrijk vind je het dat je een antwoord krijgt op deze vragen?

Vilans-onderzoeker Nathalie Stolwijk zegt: ‘Zorgprofessionals in de ouderensector blijken meer behoefte te hebben aan kennis over thema’s rondom mentaal welbevinden dan, bijvoorbeeld, dagelijkse zorg. In de gehandicaptenzorg lijken zorgprofessionals juist meer behoefte te hebben aan kennis in het ondersteunen en begeleiden van de cliënt. Daarnaast lijkt het voornamelijk te gaan om het toepassen van kennis. De diversiteit aan vragen vraagt mogelijk ook om diversiteit in type kennis.’ 

Onderzoeker Mieke van Hamersveld vult aan: ‘Wat ons ook opviel is dat zorgprofessionals de meeste kennisvragen beoordeelden als belangrijk tot zeer belangrijk. Ook zagen we overlap in kennisvragen tussen de verschillende thema's. Hiermee lijkt de nadruk voor zorgprofessionals meer te liggen op de thema’s en minder op hoe de kennisvragen zich tot elkaar verhouden.’

Thema's ouderenzorg met de hoogste prioriteit

 • Onbegrepen gedrag
 • Eigen regie en zelfredzaamheid
 • Familieparticipatie
 • Dementie
 • Palliatieve zorg
 • Persoonsgerichte zorg

Thema's gehandicaptenzorg met de hoogste prioriteit

 • Psychisch welbevinden
 • Eigen regie en zelfredzaamheid
 • Leren, ontwikkelen en kennisdelen
 • Persoonsgerichte zorg
 • Persoonlijke ontwikkeling van cliënten
 • Samenwerken met andere organisaties

Meer weten:

Deel deze pagina via: