Naar hoofdinhoud Naar footer

Lia Davelaar: ‘We willen de verduurzaming versnellen’

De langdurige zorg bleef qua verduurzamen achter bij ziekenhuizen. Dat is aan het veranderen, aldus Vilans-directeur Lia Davelaar in een interview met Dutch Health Hub. ‘We willen die beweging graag versnellen.’

In het kader van verduurzaming is Vilans twee jaar geleden gaan deelnemen aan de Green Deal Duurzame Zorg. Hierin willen zorgorganisaties, overheden en bedrijven gezamenlijk helpen klimaatverandering terug te dringen. Daarover hebben ze afspraken gemaakt, zoals het terugdringen van de CO2-uitstoot met 49% in 2030 of dat in 2050 alle zorgorganisaties klimaatneutraal moeten werken.

Ook de langdurige zorg heeft een negatieve impact op het milieu, stelt Davelaar in een artikel op Dutch Health Hub. Ze is op 14 april één van de sprekers tijdens het event Heel de Zorg. ‘Die negatieve impact komt bijvoorbeeld door het uitstoten van CO2 en het creëren van afval. Vanuit de Green Deal willen we dat terugdringen door drie invalshoeken. Allereerst willen we kennis verspreiden, we willen goede voorbeelden delen van duurzaamheid binnen de langdurige zorg. Daarnaast willen we organisaties in de langdurige zorg helpen de gezondheid van mensen te bevorderen door een goede werk- en leefomgeving te creëren. En als organisatie willen we zelf duurzamer worden.’

Wijkverpleegkunde via beeldbellen

Voorbeelden zijn er genoeg. Van maatschappelijk verantwoord inkopen tot betere afvalverwerking. Een voorbeeld dat onlangs veel aandacht kreeg, was het groene verpleeghuis op Texel. ‘Vanuit de Green Deal willen we op allerlei thema’s stappen maken, bijvoorbeeld door het aantal vervoersbewegingen terug te dringen’, legt Davelaar uit.

‘Moet een wijkverpleegkundige altijd naar een cliënt toe komen? Of kun je bijvoorbeeld beeldbellen inzetten om dit te verminderen? In de thuiszorg willen we ook kijken hoe we minder afval produceren. Hoe kun je medicatieresten milieuvriendelijker opruimen? In ziekenhuizen is dat allemaal gemakkelijker te organiseren, die zitten in een afgebakend pand. Moet een wijkverpleegkundige dan straks met het klein chemisch afval meenemen in haar fietstas?’

Toegankelijke kennis over verduurzamen

Vilans helpt zorgaanbieders hun groene doelen te realiseren met toegankelijke kennis. Bijvoorbeeld over circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen, het tegengaan van verspilling van grondstoffen of het verminderen van medicijnresten in grondwater, sloten en rivieren.

Davelaar: ‘Inzichten hierover en de goede voorbeelden uit de zorg of andere inspirerende voorbeelden verspreiden we zo veel mogelijk over de sector.’

Om de doelgroepen te bereiken en te inspireren over duurzaamheid ondersteunt Vilans de kennispleinen Zorg voor Beter, Gehandicaptensector en Waardigheid en trots. Die worden door zorgmedewerkers goed gevonden. ‘Hier hebben we een groene knop geplaatst zodat je meteen doorklikt naar het thema duurzaamheid. Zo willen we meer mensen inspireren’, aldus Davelaar.

Technologie

Technologie kan helpen, stelt Davelaar, bijvoorbeeld om het aantal zorgbewegingen terug te dringen. ‘Maar technologie is niet de enige uitweg. Er zijn nog veel facetten te onderzoeken in de zorg. Er is nog geen eenduidig antwoord op de vraag hoe we het beste kunnen verduurzamen. Daarom moeten we het samen doen.’

Lia Davelaar leidt op 14 april een deelsessie over duurzaamheid in de langdurige zorg op het Congres Heel de Zorg. Dit congres wordt een ware ontdekkingsreis voor wie werk wil maken van verduurzaming. Pioniers uit verschillende velden van de zorgsector vertellen in korte en krachtige greentalks hoe ze die reis naar duurzaamheid hebben gemaakt.

Deel deze pagina via:

Contactpersonen