Naar hoofdinhoud Naar footer

Limburgse initiatieven schroeven resultaat van opleiden op

Hoe krijgen zorgmedewerkers de best passende begeleiding en opleiding? In Noord-Midden Limburg werkten ze in pilots aan een hoger opleidrendement en lagere uitval. Een impactonderzoek laat zien hoe de eerste fase van deze initiatieven heeft uitgepakt.

Net als op veel andere plekken in het land zag de regio Noord-Midden Limburg de afgelopen jaren veel veranderen. Niet alleen in de verpleeg- en verzorgingshuizen, maar ook in de thuiszorg. De uitdagingen zijn het personeelstekort en het feit dat steeds meer mensen langer thuis blijven wonen. Zeven organisaties zochten de samenwerking. Zij hebben de afgelopen 2,5 jaar gewerkt aan verhogen van opleidrendement en minder uitval. Ze deden dat in het samenwerkingsverband ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg. Hun motto: ‘Alleen ga je snel, samen kom je verder’.

Impactonderzoek

Het impactonderzoek naar de eerste fase van hun regionale initiatieven kun je nu lezen in een online magazine.

Kwaliteit en rendement van opleiden

Wat de organisaties binnen ZorgConnect willen is het omhoog krijgen van het opleidrendement en -kwaliteit. De zorgorganisaties willen er samen voor zorgen dat collega’s in opleiding de best passende begeleiding en opleiding krijgen. Dit doen ze samen, lerend van elkaars successen en zoekend naar nieuwe wegen. Zij ontdekten dat er verschillende ‘knoppen’ zijn waar je aan kunt draaien Die ‘knoppen’ zijn deze vier thema’s:

 • Regionaal opleiden en begeleiden
 • Toekomstgericht opleiden
 • Gunstig leerklimaat
 • Vakbekwaam leerbegeleiden

Deze factoren hebben invloed op elkaar. Leid je bijvoorbeeld werkbegeleiders beter op? Dan verbetert dat niet alleen het traject dat collega’s in opleiding doorlopen, maar draagt het ook bij aan een gunstig leerklimaat in de teams.

Impact van regionale pilots

De initiatieven zijn op kleine schaal uitgevoerd. Fase een, de pilotfase is nu afgerond. De vraag is of deze initiatieven geschikt zijn om op grotere schaal toe te passen. Door de impact van de pilots te onderzoeken, willen de organisaties erachter komen wat daarvoor nodig is. Een voorbeeld van zo’n project is een blended leertraject voor werkbegeleiders. Hierin worden interne collega’s opgeleid tot trainer.

Waar nodig hebben de organisaties na de eerste fase de concepten bijgesteld. Er is nog een fase nodig om na te gaan of de initiatieven ook echt leiden tot een hoger opleidrendement. In deze tweede fase schalen ze succesvolle pilots op en komen er nieuwe regionale initiatieven. Zo versterken ze de impact stapsgewijs en gaan ze voor een zo effectief mogelijk resultaat.

Goede voorbeelden overnemen

Naast initiatieven binnen ZorgConnect zijn de zorgorganisaties ook bezig met eigen initiatieven. Deze zijn niet in dit onderzoek meegenomen, maar kunnen de zorgorganisaties wel van elkaar gebruiken ter inspiratie. Goede voorbeelden hiervan:

 • Een Leerhuiskamer van Sint Jozef. Dit is een hybride leerafdeling om de afstand tussen de praktijk en theorie te verkleinen. De Zorggroep is hier nu ook mee gestart en neemt het voorbeeld van Sint Jozef mee.
 • Een leercoach voor collega’s in opleiding van Proteion. Dit wordt ook gedeeld binnen de samenwerkingspartners van ZorgConnect.

Over ZorgConnect

ZorgConnect Limburg is een uniek samenwerkingsverband van zeven Noord- en Midden-Limburgse Ouderenzorgorganisaties. Doel is goede ouderenzorg in deze regio te blijven garanderen. Binnen ZorgConnect Limburg zijn vijf projecten ontwikkeld:

 • Innovatie
 • Behoud
 • Specialist Ouderengeneeskunde
 • Gezond plannen en roosteren
 • Leerklimaat en Praktijkbegeleiding

De aangesloten zorgorganisaties zijn: De Zorggroep, Proteion, Land van Horne, Vincent Depaul, Beek&Bos, Sint Jozef en La Providence.

Bron: ZorgConnect Limburg

Deel deze pagina via: