Naar hoofdinhoud Naar footer

Midden IJssel introduceert nieuwe functie: de regioverpleegkundige

De regio Midden IJssel introduceert een nieuwe functie in de ouderenzorg: de regioverpleegkundige. Een team van regioverpleegkundigen gaat 1 januari 2020 in eerste instantie in de intramurale zorg van start. ‘In de nachtelijke uren zijn zij een vraagbaak voor verzorgenden op de werkvloer in de regio en kunnen ze zelf in actie komen. Als dat nodig is, kunnen ze contact leggen met de behandelende arts of specialist ouderengeneeskunde’, vertelt Wencke Eijkelkamp, projectleider van de regioverpleegkundigen.

Regioverpleegkundige is vraagbaak

De regioverpleegkundigen worden dus bij verschillende organisaties in de ouderenzorg ingezet: in totaal doen er nu negen mee. Een daarvan is De Parabool, een organisatie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. ‘Maar uitbreiding van het aantal zorgorganisaties is zeker nog mogelijk. Dit soort regioteams zie je op meerdere plaatsen in ons land wel al in de thuiszorg. Maar voor de intramurale zorg is dit voor zo ver wij weten het eerste team van regioverpleegkundigen’, vertelt Wencke Eijkelkamp.

‘In de intramurale zorg is net als thuis ’s nachts sprake van incidenten. De regioverpleegkundige is er dan voor alle vragen die niet tot de volgende ochtend kunnen wachten. Stel: iemand valt uit bed en heeft pijnklachten, maar de verzorgende kan de ernst ervan niet goed inschatten. En/of er is verpleegkundige behandeling nodig. De regioverpleegkundige kan dan meedenken, en indien gewenst zelf komen of overleggen met de arts.’

Regioverpleegkundige Yvonne van Vilsteren: ‘Ik houd van afwisseling en het onverwachte’

Yvonne van Vilsteren heeft er zin: zij gaat straks acht uur in de week aan de slag als regioverpleegkundige. En dat gaat ze combineren met haar huidige werk als verpleegkundige op de revalidatieafdeling van de Hartkamp (één van de verpleeghuislocaties van Carinova). ‘Ik houd van afwisseling en het onverwachte en van het delen van kennis en ervaring. Daarom heb ik gesolliciteerd’, vertelt ze. ‘Wat mij verder aanspreekt in deze nieuwe functie, is het verpleegkundig redeneren. Dat ik samen met de medewerker die om hulp vraagt, nadenk over een eventuele oplossing voor een probleem. En verder is het natuurlijk leuk om nieuwe cliënten met hun bijzonderheden te ontmoeten.’

In haar huidige werk heeft Yvonne regelmatig een zogeheten sleuteldienst. ‘Dan verzorgen wij de triage en kunnen de medewerkers een beroep op ons doen als ze vragen hebben, of als verpleegtechnische handelingen nodig zijn. Eigenlijk een soort regioverpleegkundige dus, maar dan alleen op je eigen locatie.’ Yvonne is benieuwd hoe de functie straks definitief vorm krijgt.

‘Ik ben benieuwd hoe we als samenwerkende organisaties onze weg gaan vinden als het gaat om verschillende computerprogramma’s, verschillende organisatieculturen en de samenwerking met andere disciplines. Zelf vind ik het werken voor verschillende organisaties in ieder geval uitdagend, want daar leer je van. Je ontmoet verschillende mensen en doet nieuwe ervaringen op. Ik denk dat we een leuke enthousiaste groep regioverpleegkundigen krijgen, die straks het vertrouwen van de medewerkers krijgt. Zodat zij niet schromen om een regioverpleegkundige te benaderen als dat nodig is.’

Anders en slimmer

De komst van de regioverpleegkundigen vloeit rechtstreeks voort uit het Ontwikkelplan 2019 dat dertien zorgaanbieders en het Zorgkantoor Midden IJssel ondertekenden. Eerder startte al de Sallandse Praktijkleerroute en werd een regioscan, die samen met Waardigheid en trots in de regio werd opgesteld,  gemaakt van de situatie op de arbeidsmarkt in de zorg. Die toont duidelijk aan dat zowel kwalitatief als kwantitatief een tekort aan zorgmedewerkers dreigt, zoals op veel plaatsen in het land. ‘Maar we zien nu al dat we in de nachtelijke uren te weinig verpleegkundigen beschikbaar hebben. Door de inzet van verpleegkundigen anders en slimmer te organiseren, willen we dat knelpunt oplossen. Dat vraagt om lef; je moet bestaande processen in je eigen organisatie durven los te laten. Door zorgorganisaties op deze manier met elkaar te verbinden, kunnen we het werk verder professionaliseren’, vertelt Jan Griepink van de Raad van Bestuur van Carinova.

YouTube video thumbnail

Huisartsenpost

Het team van regioverpleegkundigen werd bovendien opgezet in nauwe samenwerking met de huisartsenpost bij het Deventer ziekenhuis (HCDO). De hoop is ook dat het team van hieruit straks diensten kan draaien. Zo kunnen verpleegkundigen en de medewerkers van de huisartsenpost die de triage doen van elkaar leren. ‘Het is echt pionieren. Daarom starten we ook wat later dan gepland en vooralsnog alleen in de nachtelijke uren. Maar we gaan beginnen’, vertelt Loes de Kater, bestuurder van ZGR in Raalte en voorzitter van de stuurgroep waarin de dertien zorgorganisaties en het zorgkantoor vertegenwoordigd zijn.

Wencke Eijkelkamp vult aan: ‘Het is een hele mooie en uitdagende functie. Maar voor de verpleegkundigen die het gaan doen, is het toch even de vraag hoe het er nu uit gaat zien in de praktijk. Mensen melden zich nog niet zo snel aan, daarom benaderen we geschikte kandidaten persoonlijk.’ Het is overigens niet de bedoeling dat de regioverpleegkundigen alleen nachtdiensten gaan draaien. Integendeel; zij combineren de functie met het werk in de zorg, zodat ze voeling houden met de praktijk. In de eerste fase richt het team van regioverpleegkundigen zich in de nachtdienst alleen op de verpleeghuiszorg; in een tweede fase sluiten ook de woonzorgcentra aan en wordt uitgebreid naar zorg in de avonden, weekenden en op feestdagen. ‘En in een derde fase willen we ons ook op de thuissituatie gaan richten; dan heb je het over alle inwoners. Dat is inderdaad ambitieus, dus die fase volgt pas later volgend jaar’, besluit Jan Griepink.

Waardigheid en trots in de regio

Regio Midden IJssel krijgt ondersteuning van het programma Waardigheid en trots in de regio. Het programma ondersteunt regio’s met instellingsoverstijgende vraagstukken.

Meer weten

Deel deze pagina via: