Naar hoofdinhoud Naar footer

Netwerk Nonna is stem van ouderenzorg aan regiotafels Nijmegen

Gepubliceerd op: 13-06-2024

Het netwerk Nonna verbindt veertien ouderenzorgorganisaties in het Rijk van Nijmegen tot een sterk netwerk met een gezamenlijke missie en één agenda. Ook aan de bredere regionale overlegtafels is Nonna een serieuze gesprekspartner. Zorgbestuurder​s​ Eefje Perlot​ en Angela Jansen​: ‘Met Nonna zijn we bezig met de wereld van morgen én overmorgen.’

Het is al bijna zes jaar geleden dat ouderenorganisaties elkaar, met hulp van het programma Waardigheid en trots in de regio (nu RegioKracht), op bestuursniveau wisten te vinden. Aan deze VenV-tafel draaide het toen voornamelijk om het arbeidsmarktvraagstuk en de kwaliteitsverbetering in het verpleeghuis. Inmiddels reikt de missie veel verder en zorgen Nonna-organisaties er samen voor dat ze ‘integrale en mensgerichte zorg van betekenis kunnen blijven bieden’ in een woonzorgvoorziening of thuis.  

Stip op horizon 

Yvonne Beckers begon 2,5 jaar geleden als programmaleider en trof een veelheid aan actieve en niet-actieve actielijnen. ‘Met een evenknie als Tilburg, Breda en Noord-Limburg in gedachten ben ik sterk op de relatie, vertrouwen en verbinding gaan zitten. Tussen de bestuurders en ook tussen de staflagen zoals HR, Informatie & Technologie en Communicatie. Waar vinden we elkaar en wat is de stip op de horizon?’  

 Die stip moesten ze samen zien te vinden. Angela Jansen, een van de twee zorgbestuurders bij ZZG Zorggroep: ‘Waar er jaren geleden nog weinig verbinding was, proberen we nu de gezamenlijke belangen en ambities scherp te krijgen. Dat is niet makkelijk, want we hebben kleine en grote organisaties, gespecialiseerde organisaties en organisaties die aan het begin van de zorgketen zitten.’ Programmaleider Beckers: ‘Die stip op de horizon is de gemeenschappelijkheid: we hebben het sámen te doen, het toegankelijk houden van de zorg voor ouderen. Hier is wel een aanloop voor nodig.’ 

De Nijmeegse regiotafels: Netwerk Nonna en NOEL

Nonna is een netwerk van veertien grote en kleinere organisaties in de ouderenzorg en het zorgkantoor in de zorgregio Nijmegen. Deze VenV-tafel in het Rijk van Nijmegen bestaat sinds september 2018. Een jaar geleden kreeg het een nieuwe naam: Nonna. Voor een goede onderlinge afstemming heeft Nonna een dagelijks bestuur. 

Een van de veertien deelnemers, ZZG Zorggroep, vertegenwoordigt de VVT in NOEL (Regio Nijmegen op één lijn). Dat is het samenwerkingsverband van de verschillende sectoren binnen zorg en welzijn, gemeenten en zorgverzekeraars in de regio. NOEL kent een Bestuurlijk Overleg, Tactisch Overleg en coördinatiegroepen. Samen geven zij invullingen aan het IZA. 

Iets opgeven 

Een aanloop is bijvoorbeeld nodig gebleken bij het regionaal wachtlijstbeheer: elke zorgorganisatie heeft daarin zijn eigen belang en proces. Programmaleider Beckers: ‘Wat is des Nonna en wat is des organisatie? En welk probleem lossen we hiermee op, want elke organisatie geeft ook iets op ten behoeve van het geheel.’ Dat levert volgens zorgbestuurder Jansen soms moeilijke, maar noodzakelijke gesprekken op: ‘Dat geldt voor veel onderwerpen, zoals de zzp-poule en met de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn.’ Beckers: ‘Juist die afstemming vereist iets van iedereen.’ 

Succesfactoren 

Wat zijn daarin succesfactoren? Onder meer het bewust toekennen van de transitiemiddelen aan Nonna. Daarmee koos Nonna ervoor geen ‘projectenmachine’, maar een transitieprogramma te zijn. ‘Om echt een beweging te maken hebben we hele goede mensen aangetrokken voor het programmateam en de projecten. En we hebben de backoffice en communicatie meteen serieus neergezet’, vertelt Beckers. 

De programmaleider vervolgt: ‘Ook is er een stevige samenwerkingsstructuur met de veertien organisaties en met het zorgkantoor als partner. Zo zie ik bestuurders nu echt leiderschap en eigenaarschap pakken in een thema of project. Door te investeren in succesvolle heidagen zie je mensen hun rol pakken en groeien in netwerksamenwerking: hier ben ik verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op.’ Zorgbestuurder Perlot ziet dat het elkaar kunnen aanspreken binnen Nonna is gegroeid, onder meer door het goede gesprek te faciliteren en verschillende werkvormen te gebruiken: ‘Als bestuurder zie ik echt een verschil en dat is een enorme winst.’  

Netwerk Nonna in het Rijk van Nijmegen: geleerde lessen & adviezen

  • Zorg voor een duidelijke gezamenlijke en gedragen visie op thema’s (zoals Informatie & Technologie), zodat mensen ‘erbij willen horen’.  
  • Spreek af dat niet elke organisatie aan elk thema mee hoeft te doen. Werken in coalities. 
  • Beleg eigenaarschap in elke organisatie, op elk niveau. 
  • Durf te doen: zorg voor een innovatie- en experimenteerpot (mislukken mag). 
  • Durf ook te stoppen met projecten of acties, bijvoorbeeld als het momentum er niet is.  
  • Maak het hele proces zichtbaar in je communicatie, niet alleen het eindproduct. 
  • Maak kennis, ervaring en verhalen leerbaar, zodat mensen kunnen aanhaken. 

Bredere overlegtafels 

Nonna is ook partij in het grotere regionale netwerk en zit aan brede overlegtafels, zoals de Wijktafel, het eerdergenoemde NOEL en de Moderne Devoten, een tafel met onder andere woningcorporaties. ZZG Zorggroep vertegenwoordigt de VVT  aan deze tafels. 

​​Zorgbestuurder Perlot: ‘Vanuit de verschillende sectoren, hoe verschillend ook, voel ik daar gelijkwaardigheid van bestuurders, want iedereen is er bezig met de maatschappelijke opdracht.’  

Uitdagingen 

Voor Nonna is het soms een uitdaging om te bepalen op welke overlegtafel een thema thuishoort: is het iets voor de sector of is het intersectoraal? Wanneer dat duidelijk is, is de volgende vraag: waar zit de verbinding? Programmaleider Beckers: ‘Binnen NOEL hebben we een paar dingen bij de kop, zoals de digitale transitie, zorginfrastructuur in de wijken en de ​ketensamenwerking dementie bij ouderen met probleemgedrag.’ Wat daarbij heel goed helpt is een helder overzicht van alle lijnen van Nonna en NOEL, dat momenteel wordt uitgewerkt. In een oogopslag kunnen wij zien waar de verbinding zit, waar we vanuit Nonna iets mee moeten en wat er nog openstaat voor de toekomst. Perlot: ‘Ik hoop dat de andere sectoren dat ook zo gaan doen.’ 

Duidelijke stem 

Een mooi concreet resultaat van NOEL voor de zorgorganisaties in Nonna is het project ‘Paradijsvogels’. Dat gaat over alle niet-uithuisplaatsbare patiënten van de huisartsen, ziekenhuizen, GGZ en VVT-sector. ‘Voorheen ging iedere ouderenzorgorganisatie afzonderlijk rennen om dit op te lossen. Nu doen we dat gezamenlijk. Voor iedere organisatie is helder wie wat doet. We zijn bezig met een verwijzers-app, waarin iedereen kan zien wie je waarvoor kunt benaderen en wie daar een specialisatie in heeft.’ Deelname aan de verschillende overlegtafels werpt zijn vruchten af. Overtuigend sluit bestuurder Eefje Perlot af: ‘De stem van de V&V is nu duidelijker verwoord en aanwezig aan de tafel waar de besluiten worden genomen.’  

Door Anja Klein  

Deel deze pagina via: