Naar hoofdinhoud Naar footer

Netwerksamenwerking maakt zorgproces helder voor naasten

Gepubliceerd op: 12-09-2022

Mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis (LBS*) kunnen in verschillende trajecten terechtkomen. Voor naasten waren de stappen vaak onduidelijk. Op verzoek van de Hersenstichting heeft het RadboudUMC samen met Vilans partijen bij elkaar gebracht, de samenwerking gefaciliteerd en op een kennisproduct aangestuurd. Nu is er een concreet en handig overzicht voor naasten.

*LBS kan ontstaan als iemand uit een coma komt. Diegene opent de ogen en ademt weer zelfstandig. Praten of eenvoudige voorwerpen gebruiken lukt niet altijd. 

Jessica Michgelsen, adviseur bij Vilans: ‘Het doel van de samenwerking was om met elkaar te kijken hoe het proces van instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten in elkaar steekt. En hoe je daar vervolgens een sluitende keten van kunt maken. Het moment van aanmelden van patiënten was bijvoorbeeld niet altijd duidelijk. En hoe lang mensen op een wachtlijst stonden bij de verschillende organisaties, voordat ze toegang tot de gewenste zorg en ondersteuning kregen.’ 

Inzicht in instroom, doorstroom en uitstroom voor juiste zorg

‘Deze informatie is relevant voor naasten. Dan begrijpen zij ook welke stappen doorlopen worden. Daarvoor is het nodig om de registratie in de keten anders te organiseren. Belangrijk om dan in de gaten houden dat de registratielasten beperkt blijven voor de zorg en registraties bijdragen aan het doel. 

Vanuit Vilans faciliteerden we de totstandkoming van een overzicht met items om te registreren. Zo worden de instroom, doorstroom en uitstroom duidelijk in de keten. Inzicht hierin is belangrijk, want dan kunnen mensen zo snel mogelijk de juiste zorg en ondersteuning krijgen.’

Rol van Vilans

Lotte Smit, onderzoeker bij Vilans: ‘Voor deze netwerksamenwerking had het RadboudUMC en EENnacoma een structuur opgezet met een projectgroep, werkgroepen, een stuurgroep en klankbordgroep. De rol van Vilans was om de leden van die groepen met elkaar te blijven verbinden en dat er afspraken werden gemaakt om verder te komen.’ 

Voldoende tijd voorwaarde voor succes

‘Een project als dit kost veel tijd. Het heeft twee jaar geduurd ongeveer. De Hersenstichting heeft die tijd gegeven als financierder. Voldoende tijd is een belangrijke voorwaarde om een dergelijk project en samenwerking te kunnen laten slagen.’

Borging: inhoudelijk experts eigenaar van het proces

‘Het is belangrijk dat Vilans als externe geen eigenaar is van een dergelijk proces. De mensen van de zorgorganisaties die werken met deze doelgroep horen op de plek van eigenaar als inhoudelijk experts. Dat gaat over borging. Vanuit de organisatorische blik voeg je als externe waarde toe. 

Het ontwikkelde overzicht met de registratie-items om de keten sluitend te maken, en de online wegwijzer voor naasten dragen bij aan die borging. In de wegwijzer zien naasten eenvoudig en snel welk type behandeling door welke organisatie, op welk moment wordt geleverd.’ 

Expertisecentra volgende stap

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stuurt aan op het opzetten van zogenaamde doelgroepenexpertisecentra (DEC) en regionale expertisecentra (REC) voor tien specifieke doelgroepen in de langdurige zorg. Mensen met LBS horen bij één van die doelgroepen. Andere doelgroepen zijn bijvoorbeeld mensen met Korsakov, Huntington of dementie op jonge leeftijd. 

Kennis delen over procesmatige vraagstukken

Jessica: ‘Zorgorganisaties binnen een doelgroep lopen vaak tegen dezelfde procesmatige elementen aan. In een kenniscentrum kan de kennis gedeeld worden, zodat ze van elkaar kunnen leren. Ook wordt gekeken hoe de kennis op een overkoepelende manier tussen de centra gedeeld kan worden. Want ook daar zit veel overlap in procesmatige vraagstukken.’

Deel deze pagina via: