Naar hoofdinhoud Naar footer

Samen op zoek naar passende ondersteuning voor ouderen

Op 15 november tekenden HAN University of Applied Sciences (HAN), kennisorganisatie Vilans en het Jo Visser fonds een samenwerkingsovereenkomst. Het onderwerp van samenwerking is de toepassing van kennis om zorg- en ondersteuning voor oudere burgers ook in de toekomst mogelijk te maken. Hoe kunnen professionals, de oudere zelf en zijn naasten gezamenlijk de ondersteuningsbehoeften van deze oudere vormgeven? De oudere heeft er belang bij dat partijen goed met elkaar samenwerken en er een verbinding is met de gemeenschap.

Samen het verschil maken

De HAN en Vilans hadden reeds een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst om elkaar te versterken op het gebied van onderzoek, onderwijs en praktijk. Nu is er ook een overeenkomst tussen deze twee organisaties en het Jo Visser fonds. Dit fonds richt zich op waardig ouder worden. Dat doen ze door het ondersteunen van onderzoek dat bijdraagt aan beter zorgonderwijs en de ouderenzorg. De samenwerkingsovereenkomst van 15 november bekrachtigt de aanstelling van Vilans-onderzoeker dr. Ruth Pel-Littel als bijzonder lector aan de HAN, met steun van het Jo Visser Fonds. De samenwerking, in de persoon van Ruth Pel als bijzonder lector, vervult een brugfunctie in de ontwikkeling van onderwijs, onderzoek en de praktijk. Om samen het verschil te maken in het ondersteunen van professionals, organisaties en burgers bij de transitie in de richting van passende zorg.

“We zijn het Jo Visser Fonds en Vilans heel dankbaar dat we mede dankzij hen de kans hebben gekregen om Ruth te benoemen binnen ons lectoraat Wijkverpleging. Met haar kennis en netwerk kunnen we verder komen in onderzoek naar het thema ‘Samen beslissen met ouderen met complexe zorgvragen’.”

Minke Nieuwboer, Lector HAN

Thema’s waarop de partijen gaan samenwerken

De HAN en Vilans gaan 3 thema’s onderzoeken, ontwikkelen en implementeren. Ten eerste gaat het om het thema ‘Samen Beslissen’ bij ouderen met complexe zorgvragen. Hoe kunnen ouderen, hun naasten en professionals gezamenlijk komen tot besluiten over zorg, ondersteuning of behandeling passend bij wat de oudere zelf belangrijk vindt? Het tweede thema is ‘Digitale Zorg’. Hoe kan (zorg)technologie het concept van ‘Samen beslissen’ ondersteunen bij deze doelgroep? Tot slot is het van belang om de kennis die is opgedaan bij de eerste twee thema’s goed te verbinden met het onderwijs en met praktijkorganisaties. Dat gebeurt in het thema ‘Lerende Organisatie’.

”Samen beslissen is een krachtig middel om op een andere manier gesprekken te voeren over zorg- of ondersteuningsvragen, waarbij ouderen en hun naasten meer regie ervaren en actief meedenken over oplossingen. De ambitie is om met het lectoraat bij te dragen aan een stevige onderbouwing van deze effecten.”

Dr. Ruth Pel, Vilans/HAN

"Het lectoraat sluit mooi aan bij de langdurige academische samenwerking die er is tussen het Jo Visser fonds en Vilans. Wij wensen Ruth en haar collega’s veel succes toe bij het toepasbaar maken van haar onderzoeksresultaten voor meer waardige ouderenzorg."

Margje Mahler, Msc, Jo Visser Fonds

Deel deze pagina via: