Naar hoofdinhoud Naar footer

Zorg NU Samen: de voedende podcast voor nieuw leiderschap in de zorg

Gepubliceerd op: 28-06-2023

Laatst bijgewerkt op: 19-07-2023

Passende en toekomstgerichte zorg organiseren voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Dat is bepaald geen sinecure. Veel bestuurders, zorginkopers, projectleiders, gemeenten en beleidsmedewerkers zijn dan ook zoekende. Het goede nieuws? Er zijn al veel mooie initiatieven die als inspiratie kunnen dienen. Met Zorg Nu Samen vinden deze initiatieven een podium en leer je mee over nieuwe denkbeelden. Met iedere aflevering een nieuwe zorgexpert aan tafel, met wie onze deskundigen in gesprek gaan.

Aflevering 3: ‘Door de pijn van minder zorg, komen nu al veel burgers in actie’, zegt programmaleider Frans van Zoest.

Frans van Zoest is programmaleider van RegioKracht (voorheen Waardigheid en trots in de regio) en volgt al jaren burgerinitiatieven in wonen en welzijn. Zo was hij onder andere betrokken bij de totstandkoming van de Monitor Zorgzame Gemeenschappen 2020. ‘Er waren toen 1500 burgerinitiatieven bekend, inmiddels gaan we al richting de 2000 en ik vermoed dat het er zelfs al 3000 zijn.’ De diversiteit is groot. ‘Van ontmoeting organiseren met een kopje koffie tot een paar grotere initiatieven die zelfs al verpleegkundigen of ondersteuners in dienst hebben.’

Door ingevulde vragenlijsten onder 300 burgerinitiatieven, weet Frans wat veel  mensen beweegt. ‘Mensen zijn onderdeel van een beweging in zorgen voor elkaar en halen daar veel positiviteit en voldoening uit. Beleidsmakers van zorgorganisaties kunnen helpen om iets te doorbreken in hun wijk. Maar, dan moet je er wel echt blanco naar toe. Want als burgers het gevoel hebben dat ze jouw probleem moeten oplossen, haken ze af. Burgers zijn bezig met wat zij belangrijk vinden. Daar sluit je op aan of niet.’

Aflevering 2: Thijs van Biljouw: ‘Soms moet je tijdelijk hogere kosten accepteren, om een noodzakelijke beweging verder te brengen’.

Domeinoverstijgende samenwerking vraagt om een brede blik, maar die kan beperkt worden door financieringsstromen. De Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (ZvW) hebben allemaal een eigen grondslag. Maar dat maakt ze soms ook Mars, Venus en Pluto als het gaat om: Wat hebben we hier nu te doen om de zorg toekomstbestendig te maken? 

Iemand die daar alles van af weet is Thijs van Biljouw, strategisch beleidsontwikkelaar bij zorgkantoor VGZ. Zo kan het langer thuis wonen van ouderen tijdelijk zorgen voor hogere kosten bij de Wlz. ‘Maar dat is noodzakelijk om deze beweging verder te brengen’, benadrukt hij. In deze podcast staat hij onder andere stil bij een echtgenoot met beginnende dementie en een echtgenote bij wie de zorg haar boven het groeide. In de pilot Sociale benadering Dementie  werd een student betrokken die meneer meenam naar een bouwplaats om vogelhuisjes te maken. Dat zorgde voor oplossingen buiten de gebruikelijke kaders.

Aflevering 1: ‘Sociale verbondenheid is er al,’ zegt bestuurder Roeli Mossel van NNCZ. ‘Je hoeft het alleen maar te vinden.’

Het project Hollandscheveld van onder andere de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) is een succes. Het is een experiment voor domeinoverstijgende samenwerking met één loket voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). De maatwerkers houden daar telefonische spreekuren. Samen met hulpvragers zoeken zij naar oplossingen, bij voorkeur met de inzet van zo’n 400 vrijwilligers uit het dorp.

De grote vraag is of zoiets vooral te bereiken is in een dorpsgemeenschap zoals Hollandscheveld. Is daar automatisch ook niet meer betrokkenheid? Maar volgens Roeli Mossel is er ook op andere plekken genoeg sociale verbondenheid te vinden. Haar advies? ‘Denk buiten de gebruikelijke structuren! Sluit als zorgorganisatie aan bij hoe mensen willen samenleven, zodat je samen een vangnet kan vormen voor kwetsbare mensen. Ga het gesprek aan. Heb vertrouwen in oplossingen die burgers zelf weten te vinden.’ 

‘We zitten in een tijdsvak met elkaar waarin niemand echt weet hoe het moet. Het mooie daarvan is dat het een uitnodiging is om in nieuwe, flexibele structuren met elkaar te ontdekken hoe het wel kan.’

Over RegioKracht in de zorg

RegioKracht in de zorg richt zich op het versnellen van de transitie die nodig is om de zorg en ondersteuning aan ouderen en mensen met een beperking toegankelijk te houden. lees meer over het programma RegioKracht in de zorg.

Deel deze pagina via: