Naar hoofdinhoud Naar footer

Praktijkleerroute succesvol in Salland

De Sallandse Praktijkleerroute groeit. Na twee jaar is het duidelijk dat de driehoek van student-werkbegeleider-docent een sterk concept is. De leerroute trekt nu bijvoorbeeld ook zij-instromers aan. ‘En dat is precies de bedoeling’, zegt Henriët Arends.

Anders opleiden in de regio

In veel regio’s werken steeds meer zorgorganisaties samen om nieuwe en huidige medewerkers te binden, boeien en behouden voor de ouderenzorg. Ook het opleiden van instromers en doorstromers gaat daarbij flink op de schop. Opleiden en ontwikkelen verschuift van de schoolbanken naar leren op de werkvloer. 

In de serie ‘Anders opleiden’ nieuwe en meer ervaren praktijkvoorbeelden uit verschillende regio’s.

Leerwegen uitbreiden

Henriët Arends is sinds april 2020 projectleider van de Sallandse Praktijkleerroute (SPL). Een van haar eerste opdrachten was uitbreiding van het aantal leerwegen om het aanbod van zij-instromers beter te benutten. Al in september 2020 begonnen vijf studenten aan de nieuwe Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) voor verzorgende IG en maatschappelijke zorg. 

De afgelopen jaren is met succes gewerkt aan het verder opzetten en uitbreiden van de SPL. Het aantal BBL-studenten groeide naar 18 en daarnaast krijgen BOL- en BBL-studenten een opleiding voor verpleegkundige. Werkbegeleiders en docenten begeleiden en coachen nu 35 studenten op de werkvloer en in het Leerhuis. Juist de driehoek van student-werkbegeleider-docent maakt de SPL krachtig.

De Sallandse Praktijkleerroute

De Sallandse Praktijkleerroute begon in 2019 met één Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) voor de gecombineerde opleiding verzorgende IG en maatschappelijke zorg. De twaalf zorgorganisaties die samenwerken binnen ‘Samen voor Sallandse zorg’ en het Landstede MBO zetten deze opleiding op. Dat gebeurde met het ontwikkelbudget van Zorgkantoor Midden IJssel. Waardigheid en trots in de regio ondersteunt het initiatief.

Studenten krijgen een introductie van enkele weken, zowel in de praktijk als in een Leerhuis in een woonzorgcentrum. Aansluitend worden studenten ervaringsgericht gecoacht, direct op de werkvloer en in het leerhuis. De leerlingen formuleren hun eigen leervragen over wat zij in de praktijk tegenkomen. Inmiddels werken dertien zorgorganisaties mee aan de leerroute, waaronder een GGZ-instelling en twee zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke handicap.

Lees meer over de Sallandse Praktijkleerroute.

Mix van studenten

In het Leerhuis komen de verschillende studenten samen: een mooie mix van jong en oud en verschillende niveaus. ‘Het idee is dat zij van elkaar leren en dat doen we door het inzetten van de methode Leervraag in beeld’, vertelt Henriët. Die methode helpt studenten om met de werkbegeleider in negen stappen een leervraag op te stellen en te beantwoorden. Bij het vergaren van kennis kan de student een beroep doen op de werkvloer, maar ook op andere studenten in het Leerhuis. 

‘Dit vraaggestuurd en praktijkgericht leren helpt hen om straks beter naar de vraag van de cliënt te kunnen kijken: wat heeft een cliënt nodig? En dat is uiteindelijk waar we het voor doen. In gesprekken met studenten hoor ik dat zij enthousiast zijn en echt leren kijken naar de cliënt.’

Leergemeenschap

In de SPL volgen werkbegeleiders een training in het begeleiden van studenten. ‘Zorgorganisaties hebben de training samen met Landstede vanuit de behoefte van de praktijk opgezet. Wie de training heeft afgerond, ontvangt een praktijkpakket. Dat bevat een poster waarmee werkbegeleiders de SPL meer bekendheid kunnen geven. Ook zit er een waaier in met aan de ene kant veel informatie over de SPL. En aan de andere kant tips voor de begeleiding bij het in beeld brengen van de leervraag van studenten.

‘Dit vraaggestuurd en praktijkgericht leren helpt om straks beter te zien: wat heeft een cliënt nodig?’

We zien dat dit werkbegeleiders zelf aan het denken zet en dat zij hun eigen leervragen ontwikkelen. Wat de docenten betreft, zij hebben een innovatief vermogen en onderzoekende houding nodig. Het is echt anders om in de SPL te werken en studenten op deze manier te coachen.’

YouTube video thumbnail

‘Uiteindelijk is het onze ambitie om een leergemeenschap te creëren waarin ook zittende medewerkers aan de slag gaan met specifieke leervragen of opleidingswensen’, besluit Henriët. ‘Zo ver is het nog niet. Maar het commitment van de contactpersonen van alle organisaties is wel heel groot. Zij willen de SPL echt verder in hun organisaties brengen en daar ben ik heel trots op.’

Anders opleiden – Do’s

  • Het kost tijd om een praktijkleerroute te ontwikkelen. Investeer in haalbare, overzichtelijke stappen.
  • Vier successen en bouw verder op succeservaringen.
  • Ga aan de slag met organisaties die echt gemotiveerd zijn.
  • Laat werkbegeleiders ambassadeurs zijn van het praktijkleren.


Door Karin Burhenne

Over RegioKracht in de zorg

RegioKracht in de zorg richt zich op het versnellen van de transitie die nodig is om de zorg en ondersteuning aan ouderen en mensen met een beperking toegankelijk te houden. lees meer over het programma RegioKracht in de zorg.

Deel deze pagina via: