Naar hoofdinhoud Naar footer

Regio Brabant lanceert toolbox rondom thema Samen zorgen

Regio Brabant laat zorgmedewerkers uit de hele regio zien waarom anders werken in de ouderenzorg nodig is en hoe anders werken eruit kan zien.

Dit doen ze met de campagne Tijd voor een ander verhaal. Hoe dan? Zo! Met de nieuwste toolbox rondom het thema Samen Zorgen richt de regio zich rechtstreeks tot de medewerkers van alle aangesloten VVT-organisaties.  Deze nieuwe toolbox Samen Zorgen 2 bestaat uit korte filmpjes, artikelen en tips van medewerkers uit de hele regio. Vanuit de dagelijkse praktijk vertellen medewerkers van verschillende organisaties hoe zij anders kunnen werken, waarom dit belangrijk is, welke struggles ze ervaren, en wat Samen Zorgen henzelf én hun cliënten oplevert. Naast de professionals komen ook de naasten en mantelzorgers aan het woord. 

Samen Doen 

De toolbox prikkelt, motiveert én helpt om het gesprek met de ander aan te gaan. Deze keer komen de verhalen aan bod van medewerkers, cliënten, bewoners, naasten en vrijwilligers die verbonden zijn aan Crataegus Woonzorg, zorgorganisatie Groenhuysen en Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM). Uit de filmpjes blijkt al snel dat het in de praktijk vooral om Samen Doen gaat! 

 Toepassing toolbox 

Organisaties kunnen de toolbox op verschillende manieren toepassen, onder meer door: 

  • de communicatie-uitingen zelf te gebruiken én te delen met collega’s in de lijn, teammanagers, beleidsmedewerkers, kwaliteitsmedewerkers, HR en medewerkers die zich bezighouden met innovatie, digitale vaardigheden, LAT-medewerkers, et cetera;  
  • een filmpje bij aanvang van een teamoverleg of bijeenkomst te starten;  
  • een filmpje toe te voegen aan een uitnodiging voor een specifieke bijeenkomst; 
  • een quote, foto of filmpje in een presentatie te gebruiken; 
  • tijdens een overleg te bespreken op welke wijze de organisatie de toolbox- communicatiemiddelen kan inzetten.  

Succes en struggles 

Door zorgmedewerkers met hun succesverhalen en struggles in de ‘spotlight’ te zetten, maar ook andere betrokkenen aan het woord te laten, draagt Regio Brabant de campagne met heel veel ambassadeurs. De aanpak is niet alleen een compliment aan de medewerkers, maar bezorgt ook de cliënten, naasten en vrijwilligers inspiratie!

Elk kwartaal verschijnen nieuwe artikelen, video’s en berichten op sociale media. Deze hangen onderling samen, maar vertellen elk een deel van het hele verhaal. Bovendien verwijzen ze naar elkaar. Ze kunnen uiteraard opgenomen worden in de communicatie-uitingen (nieuwsbrieven, intranet, e-learnings) van de organisaties in de regio.

Filmpjes uit 2023

Ook in 2023 heeft de regio al verhalen en tips verzameld. Deze staan inmiddels gebundeld in één interactief document: Tijd voor een ander verhaal. Hoe dan? Zo!. In deze wrap-up komen ook twee extra filmpjes voorbij die een compilatie van tips bevatten over het samen zorgen met naasten en het leren van elkaar.  

De campagne staat op LinkedIn, Facebook en Instagram. Komende periode plaatst Regio Brabant iedere week een bericht. Wilt u meer weten over de campagne? Stuur dan een e-mail naar info@samenrichtinggeven.nl

Over RegioKracht in de zorg

RegioKracht in de zorg richt zich op het versnellen van de transitie die nodig is om de zorg en ondersteuning aan ouderen en mensen met een beperking toegankelijk te houden. lees meer over het programma RegioKracht in de zorg.  

Deel deze pagina via: