Naar hoofdinhoud Naar footer

Regio Zuid-Limburg innoveert om toekomst het hoofd te bieden

Hoe maak je de zorg toekomstbestendig? Dat is een vraagstuk voor veel VVT-organisaties. Hoe kom je aan nieuwe arbeidskrachten en hoe behoud je je medewerkers? Organisaties in Zuid-Limburg proberen in negen pilots de arbeidsmarkt in balans te brengen. Van een goed leerklimaat tot inzet van slimme technologie.

Met innovatieve projecten wil de regio het werk slimmer en efficiënter organiseren en expertise bundelen. Zodat er meer tijd en ruimte overblijft voor de dagelijkse zorg. Zo richtten ze tijdens de coronacrisis bijvoorbeeld drie Zorgpunten in, die samen de triage verzorgen en erop toezien dat oudere cliënten de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Thuis als het kan, in het verpleeghuis als het moet.

Gezamenlijke SO

Daarnaast besloten enkele kleinschalige wooninitiatieven om samen de complexere ouderenzorg te gaan organiseren. Door te werken met een gezamenlijke specialist ouderengeneeskunde blijft die zorg voor de cliënt van hoog niveau. Verder zochten zorginstellingen oplossingen voor mensen met een gecombineerd ziektebeeld. Door bijvoorbeeld bij de triage of in een expertteam expertise samen te brengen voorkom je dat deze zogeheten ‘dubbelzorgvragers’ tussen wal en schip terechtkomen.

Toenemende zorgvraag en medewerkers behouden

De opgave voor de sector is aanzienlijk en veelomvattend. Om ook in de toekomst nog aan de zorgvraag te kunnen voldoen, zijn er snel nieuwe arbeidskrachten nodig. Minstens zo belangrijk is dat bestaande professionals voor de zorg behouden blijven en via een gezond leerklimaat de kans krijgen om mee te groeien met nieuwe ontwikkelingen. Denk aan de inzet van moderne technologie. 

Steeds complexer wordende ziektebeelden. Of het maatschappelijke streven om ouderen zo lang mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Met die veranderende toekomst voor ogen namen de VVT-organisaties in Zuid-Limburg in 2018 samen plaats aan de overlegtafel. Lees hierover in het volledige interview op Zorg aan Zet.

Technologie

Veel innovaties gebruiken nieuwe technologie, elektronische toepassingen die zorgprofessionals meer ruimte bieden om hun primaire werk te doen. Denk aan een Smartglass, een slimme bril met kleine camera die bijvoorbeeld een arts laat meekijken naar wat een zorgmedewerker ziet. 

Ook het spraakgestuurd ECD is zo’n technologische vernieuwing. Acht zorginstellingen in Zuid-Limburg deden ervaring op met dit systeem, waarmee je spraakgestuurd de dagelijkse rapportages invoert in het Elektronisch CliëntenDossier.

Leren en ontwikkelen

Om bestaande zorgprofessionals te behouden en nieuwe medewerkers aan de sector te binden, namen twaalf organisaties deel aan het project ‘Leer- en Ontwikkelklimaat’. Verdeeld over vier pilots werkten deelnemers in wisselende samenstellingen samen. Zuyderland Zorgcentra, Sevagram, Meander Groep en Vivantes namen bijvoorbeeld deel aan de ‘3e leerweg’, een kort en flexibel opleidingstraject voor mensen die vanuit een andere sector graag de overstap willen maken naar de zorg. 

Projectleider Marleen Hodiamont bespeurt een duidelijke trend. ‘Steeds meer mensen uit andere sectoren, ook veel hoger opgeleiden, kiezen voor de zorg. Ze zijn op zoek naar nieuwe zingeving, willen maatschappelijk van betekenis zijn.’

Lees meer

Deel deze pagina via: