Naar hoofdinhoud Naar footer

Regiovisie voor toekomstbestendige ouderenzorg in Zuid-Holland-Noord

‘De toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ouderenzorg in de toekomst staat onder grote druk’, waarschuwt Marieke Timmer van Zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Om die toegankelijkheid in de regio Zuid-Holland-Noord voor de toekomst veilig te stellen presenteerden Zorg en Zekerheid en Avant – een samenwerkingsverband van verschillende zorgaanbieders in de regio – op 30 januari 2023 hun regiovisie. Er wordt onder andere samen werk gemaakt van het opleiden van zorgmedewerkers, het delen van specialistische expertise, het aanbieden van VPT en het benutten van technologische mogelijkheden.

Tekort van 4300 plekken in 2040 in de regio dreigt

De regio zou zonder een toekomstgerichte aanpak in 2040 geconfronteerd worden met een tekort van 4300 plekken (zowel intensieve zorg als ook zorg in de thuissituatie). De oproep van Avant en Zorg en Zekerheid aan stakeholders in de regio de handen in elkaar te slaan leidde er in 2022 toe dat de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen een ‘Wonen en Zorg overeenkomst’ sloten die ervoor zorgt dat ouderen in deze gemeenten nu en in de toekomst ook thuis kunnen blijven wonen wanneer zij zorg en hulp nodig hebben.

Avant is een samenwerkingsverband van ActiVite, Alrijne Zorggroep, dsv | verzorgd leven, Groot Hoogwaak, HOZO, Libertas Leiden, Marente , Roomburgh, Topaz en Wijdezorg

Concrete afspraken over regionale zorgtaken

Met de Regiovisie (pdf) zetten alle betrokken partijen hun handtekening onder de volgende stap met concrete afspraken over de aanpak van de belangrijkste regionale zorgtaken. ‘De oplossing ligt in het samen doen, met voor ieder een eigen rol’, zegt Timmer. ‘We bundelen de energie én middelen van alle organisaties. Zorgorganisaties in de regio en Zorg en Zekerheid hebben hier al jaren goede ervaringen mee.’

Afspraken regiovisie

Deze afspraken, ondersteund door het Ouderenberaad, woningcorporaties en gemeenten gaan over:

  • Een meerjarig regionaal inkoopkader
  • Een gezamenlijke agenda voor de arbeidsmarkt
  • Nadrukkelijk betrekken van het welzijnsdomein
  • Per kern bekijken welke bouw- en verbouwactiviteiten nodig zijn
  • Zorg zoveel mogelijk per kern inrichten
  • Meer nadruk leggen op hulmiddelen en e-health

Expertisecentra en kennisontwikkeling: de juiste kennis op de juiste plek

Jan de Vries, bestuurder DSV: ‘Wij zijn heel blij dat grote en kleine organisaties samenwerken. Bijvoorbeeld in het opleiden maken wij met elkaar een hoogwaardig opleidingsprogramma voor doorstromers en zij-instromers. Op eigen kracht was ons dat niet zo goed gelukt’.

Lia de Jongh, voorzitter Raad van bestuur van Topaz, ziet dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen en pas in een verdere mate van ziekte in het verpleeghuis gaan wonen. Dit vraagt om vergaande kennisontwikkeling en regionale afstemming om te zorgen dat de juiste zorg op de juiste plek met de geschikte deskundigheid geleverd kan blijven worden. Expertisecentra en een gezamenlijke kennisontwikkeling zijn daarom cruciaal.

Volledig pakket thuis in opmars

Als ouderen langer thuis blijven wonen, betekent dit ook dat mantelzorgers steeds zwaarder worden belast. Ouderen en hun familie moeten op tijd nadenken over een woning waarin zij oud kunnen worden. Daarbij helpt het ook om seniorenwoningen te clusteren. Wanneer senioren dichter bij elkaar wonen is hun zorg eenvoudiger te organiseren en kunnen zij ook elkaar vaak een handje helpen.

Voor de ouderen die in hun eigen (senioren)woningen kunnen blijven wonen, is het ’volledig pakket thuis’ (vpt) in opmars. Een team van zorg- en welzijnsmedewerkers verleent verpleegzorg bij de cliënt thuis. Zuid-Holland-Noord begon er in 2020 mee. In 2021 waren er al 295 cliënten die vpt thuis kregen en dat groeide vorig jaar naar 410. Timmer: ‘Ook voor de cliënt is het fijn dat hij of zij zo toch thuis kan blijven’.

Beperken van uitstroom en stimuleren instroom

Ondanks al deze maatregelen blijven betrokken en deskundige zorgverleners cruciaal voor goede zorg. Bij Marente gaat in de komende 10 jaar ruim 30% van de medewerkers met pensioen. Beperken van de uitstroom en stimuleren van instroom is daarom volgens Marente-bestuurder Leemhuis nu heel belangrijk.

‘We moeten veel actiever aanwezig zijn op voorlichtingsdagen op scholen. Verder proberen we nog meer zijinstromers aan ons te binden: mensen die op een later moment besluiten de zorg in te gaan. Een baan in de zorg is natuurlijk geen bullshitbaan. Je doet werk dat er echt toe doet.’

Meer technische ondersteuning voor de zorgmedewerker

De schaarse medewerker moet effectiever worden ingezet. Technologie helpt daarbij. In plaats van dat een medewerker snel even langs komt om de medicatie te controleren, kan hij of zij via een beeldscherm langer in contact blijven met een cliënt. Door reistijd om te zetten in zorgtijd is er meer tijd voor de cliënt en wordt de zorgmedewerker minder zwaar belast. Over het beter benutten van deze mogelijkheden zijn in de regiovisie ook afspraken gemaakt.

Bron: Marente, Leidsch Dagblad

Deel deze pagina via: