Naar hoofdinhoud Naar footer

Nieuwe rol SO en regiebehandelaren: ‘Werken vanuit vertrouwen’

Een andere rol voor de specialist ouderengeneeskunde (SO) en veel meer zelfstandigheid voor de physician assistant, verpleegkundig specialisten en basisartsen. Op die manier pakt de Twentse zorgorganisatie Liberein met succes het tekort aan SO’s aan.

Door de krapte onder specialisten ouderengeneeskunde was het vóór de nieuwe werkwijze een flinke uitdaging voor Liberein om op haar vijf locaties in Enschede en Glanerbrug de medische zorg rond te krijgen. ‘Inhoudelijk was de zorg wel afgedekt. Maar destijds werkten de behandelaren allemaal op hun eigen eilandje, in de waan van de dag’, vertelt physician assistant Elise Serné, ‘en alle handelingen stonden onder supervisie van de SO.’ 

Meer vrijheid

Hoe anders is dat nu. In december 2022 tekenden de zorgprofessionals een medisch convenant (beleid taakherschikking), met daarin afspraken tussen de regiebehandelaren en de SO en daarnaast ook een professioneel statuut tussen de Raad van Bestuur en de medische vakgroep. Met een nieuwe rol voor de specialist ouderengeneeskunde als supervisor en met de physician assistants (PA), verpleegkundig specialisten (VS) en basisartsen als regiebehandelaar in de dagelijkse praktijk. Serné: ‘Als BIG-geregistreerde regiebehandelaar werken we veel zelfstandiger en hebben we meer verantwoordelijkheden. Maar ook meer vrijheid om zelf een beleid uit te zetten en het traject met de cliënt en familie van begin tot eind af te maken.’ 

Ook voor de specialist ouderengeneeskunde pakt de taakherschikking goed uit. Robien Schreuder: ‘Het geeft mij als SO meer rust. De cliënten zijn over de nieuwe regiebehandelaren verdeeld. En kleine dingen als een wijziging in medicatie invoeren in het computersysteem, hoef ik niet meer te doen. Ik kom nu aan ingewikkeldere casussen toe, kan bezig zijn met de visie en het borgen van de kwaliteit. En tussendoor heb ik ook tijd om op verzoek van een regiebehandelaar mee te kijken bij een cliënt.’

Clustermanager Remco Posthuma: ‘Vernieuwende aanpak in ouderenzorg’

‘In de regio moet iemand de voorloper zijn en bij Liberein was de urgentie het grootst. In Twente is het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde (SO’s) nijpend en dan moet je anders gaan denken en organiseren. Je zet de kennis en kunde in waar die het meest nodig is en werkt vanuit vertrouwen met elkaar samen. In de ziekenhuiswereld waar ik vandaan kom bestaat een rol als regiebehandelaar al langer, in de ouderenzorg is het vernieuwend. Ik geloof oprecht dat dit de weg is om te gaan.’

Supervisievragen

Het team van tien zorgprofessionals kent junior- en senior-regiebehandelaren. De SO maakt met elke regiebehandelaar individuele afspraken: waar ben je bevoegd en bekwaam voor en wanneer vraag je supervisie aan de SO? Regiebehandelaar Serné: ‘Vanwege mijn ervaring spaar ik mijn vragen op voor ons tweewekelijkse overleg, maar nieuwe regiebehandelaren overleggen vaker met de SO. Natuurlijk kan ik ook tussendoor overleggen met de SO als ik er niet uitkom.’ 

Specialist Schreuder: ‘Voor sommigen kan het soms een beetje aanvoelen als zwemmen, omdat ze nog te weinig ervaring hebben, en niet precies weten wanneer ze welke vraag moeten stellen. Dus wanneer de regiebehandelaren op de locatie bij elkaar zitten, ga ik er ook bewust bij zitten en zijn de lijnen korter. Met de toegenomen zelfstandigheid moeten we er ook op letten of een regiebehandelaar onbewust onbekwaam is.’ 

Elise Serné is voorzitter van de medische vakgroep die elke maandag samenkomt. ‘Een nieuw team smeden kost tijd. Schreuder: ‘In de opbouw naar een team waarin op rolletjes loopt, zitten we nu halverwege. Heel goed is dat de regiebehandelaren veel met elkaar overleggen en de gaten samen opvullen. Die verantwoordelijkheid pakken ze met elkaar op. Voorheen kwam dat bij de SO terecht.’ Serné vult aan: ‘En nu blijft er ook ruimte om naast de dagelijkse werkzaamheden aan te sluiten bij commissies en thema-overleggen.’

4 tips voor taakherschikking

YouTube video thumbnail

Out-of-the-box

Nog een laatste boodschap voor collega’s met koudwatervrees? ‘Je moet echt out-of-the-box durven denken als je hiermee begint’, zegt de specialist ouderengeneeskunde. ‘In mijn eigen beroepsgroep vonden ze het idee van ‘alleen maar’ superviseren onaantrekkelijk. Maar als SO vind ik het juist interessant om patiëntoverstijgend te werken en zo de ouderenzorg in Twente te waarborgen.’ Serné: ‘In deze rol van regiebehandelaar kan je in de ouderenzorg veel meer uit je eigen vak als PA halen. Wil je een stap maken en zelfstandiger werken, dan is dit de perfecte baan!’

Tips van de clustermanager voor collega-organisaties:

  • Geef de specialist ouderengeneeskunde de verantwoordelijkheid die rechtdoet aan haar of zijn opleiding en positie. 
  • Benader de nieuwe rollen als toevoeging, niet als concurrentie. 
  • Ga met de SO’s het gesprek aan over hoe zij in hun kracht kunnen blijven staan.
  • Heb visie en lef, stuur bij en wacht niet totdat de boel omvalt. 

Door: Anja klein

Deel deze pagina via:

Contactpersonen