Naar hoofdinhoud Naar footer

David Smeekes (Ineen) over samen beslissen met kwetsbare ouderen

‘Samen beslissen en kwetsbare ouderen; die twee belangrijke thema’s komen mooi samen’. Zo noemt David Smeekes het project STERK, waarin huisartsenpraktijken van drie regionale samenwerkingsverbanden en ziekenhuizen samenwerken om samen beslissen met de Samen Beslis Hulp tot stand te brengen. David is oud-huisarts en maakt nu als beleidsmedewerker bij InEen deel uit van de expert- en opschalingsgroep. Hij laat zijn licht schijnen over het belang van samen beslissen.

Ook voor de betrokkenheid bij STERK was InEen al actief bezig met het concept samen beslissen met kwetsbare ouderen. Zo waren ze nauw betrokken bij de handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis’. Deze handreiking is opgesteld met verschillende partijen en biedt handvatten bij het organiseren van persoonsgerichte, proactieve en samenhangende zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen. In de handreiking staat een stappenplan met zes stappen, waar samen beslissen er één van is. David geeft aan enthousiast te zijn over deze handreiking: “We moedigen iedereen aan om volgens deze stappen te werken.” Een van de actielijnen vanuit WOZO is de vervolgimplementatie van de handreiking. “Bij een update van de handreiking worden nieuwe ontwikkelingen besproken, dus ook een goed moment om de Samen Beslis Hulp voor kwetsbare ouderen te bespreken. Onze leden zijn er in ieder geval heel erg mee bezig. We waren ook aangesloten bij de publiekscampagne samen beslissen.” 

Een waardevolle leerervaring

David vertelt dat InEen achter het STERK-project staat omdat samen beslissen en kwetsbare ouderen op zichzelf belangrijke thema’s zijn en deze mooi samenkomen in het project. Ook geeft hij aan dat hij de deelname van verschillende partijen aan het project een voordeel vindt: “We vinden het waardevol dat we van een hele regio kunnen horen hoe zij de tool inzetten. Het valt of staat ook met hoe je de tool inzet. Ik vind het interessant om te zien hoe de Samen Beslis Hulp wordt gebruikt, wat de ervaringen zijn, of de vorm goed is, et cetera. Ook komen er nog een aantal leerproducten en/of factsheets uit het project naar voren waarin we kunnen zien welke ervaringen zijn opgedaan. Daaruit kunnen we weer lessen halen en die zijn heel waardevol voor onze leden om het op een goede manier uit te voeren.”

Samen beslissen

Wanneer ouderen met meerdere aandoeningen en problemen tegelijk zorg ontvangen, is het van belang samen met deze ouderen te beslissen over de geleverde zorg. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat (kwetsbare) ouderen zich door samen beslissen zekerder voelen over de keuzes die zij maken, gemotiveerder zijn om ondersteuning, zorg en behandeling vol te houden en minder vaak kiezen voor oplossingen die niet bijdragen aan hun kwaliteit van leven.

Goede gegevensuitwisseling van groot belang

David Smeekes geeft aan dat hij gegevensuitwisseling, bijvoorbeeld tussen wijkzorg en het ziekenhuis, een belangrijk aandachtspunt vindt binnen het project: “Dat is soms best wel ingewikkeld, dus het is goed om daar aandacht voor te hebben. Als bijvoorbeeld in een advance care gesprek is besloten dat iemand niet meer gereanimeerd wil worden en in het ziekenhuis is dit niet bekend… Daar heb je nou juist dat advance care gesprek voor gevoerd. Kwetsbare ouderen komen vaak bij veel zorgverleners, dus daarom voer je die gesprekken van tevoren.” Hij verwacht dat deze uitdaging deels ligt aan de technische kant van de verschillende systemen, maar ook aan de verschillende definities die door zorgverleners gebruikt worden. “Hier noemen we het A en daar noemen we het B. Om goed uit te wisselen moet je afspreken wat de verschillende termen betekenen. Voor boekjes en dergelijke is bijna geen ruimte meer, het zou fijn zijn als het digitaal met iemand meereist, al is dat wel privacygevoelig.”

Veelkoppig probleem

Volgens David ziet iedereen wel dat goede gegevensuitwisseling tussen partijen een meerwaarde is. Maar doordat het probleem veelkoppig is (linguïstisch, organisatorisch, technisch, juridisch) is het lastig snel landelijk op te lossen. “Dat is breder dan de Samen Beslis Hulp We willen graag goed met elkaar kunnen communiceren en informatie delen. Praktisch gezien ontwikkelen zich nu een paar toepassingen die regionaal werken. Helaas zullen we nog even regionaal moeten organiseren. Het gaat daarbij ook om zaken als gebruiksgemak en integratie in het gehele werkproces rond een oudere, van iedereen uit het netwerk. Gezamenlijkheid is daarbij een sleutelwoord. Voordelen voor iedereen, lasten voor iedereen. Daar moeten we ook nog een slag in slaan.”

Online inspiratiesessie op 14 september

Geïnteresseerd om zelf aan de slag te gaan met samen beslissen met de Samen Beslis Hulp in jouw huisartsenpraktijk? Op 14 september 2023 tussen 16.00 en 18.00 delen de deelnemende huisartspraktijken online hun ervaringen. Meld je aan.

YouTube video thumbnail

Deel deze pagina via: