Naar hoofdinhoud Naar footer

Samenwerking regio Noordoost-Brabant voor toekomstbestendige zorg: van papier naar praktijk

Gepubliceerd op: 14-02-2023

Laatst bijgewerkt op: 15-02-2023

‘De samenwerking in Noordoost-Brabant heeft dit jaar echt een boost gekregen’, zegt bestuurder Marcel van Woensel van zorgorganisatie Van Neynsel. Ook Noor Verdijk, sinds februari 2022 programmamanager bij VVT Noordoost Brabant, is positief: ‘Van in samenspraak projecten doen, schuiven we op naar een gezamenlijke, regionale transitie. Een boeiende uitdaging, want de vergrijzing en ouderenzorg raakt onze hele maatschappij. We krijgen er allemaal mee te maken. De vraagstukken die hierbij horen zijn complex. Enkelvoudige oplossingen bestaan niet en niets doen is geen optie. Daarom hebben de samenwerkende VVT-organisaties een visie op de toekomst van de ouderenzorg opgesteld. Vanuit een gedeeld beeld op de toekomst werken we aan een regionale transitie.’

Goede zorg in de toekomst is een complexe uitdaging

‘De uitdagingen zijn complex en dat vraagt om een veelomvattende aanpak’, zegt Verdijk. ‘Onze regiovisie omvat dan ook 6 verschillende thema’s: samen werken we aan aantrekkelijk werken, vitale cliënten, innovatie, data & digitalisering, anders organiseren en duurzaamheid.’

Iedereen zorgt

Op de website IedereenZorgt.nl is o.a. een animatievideo over de regiovisie te bekijken en kun je de regiovisie Noordoost-Brabant: ‘Iedereen zorgt – samen zorgen we voor de zorg' downloaden.

‘Persoonlijk ben ik blij dat het thema duurzaamheid overeind is gebleven’, vervolgt Verdijk. ‘Het lost niet direct de personele krapte in de zorg op, maar is wel hard nodig om in de toekomst samen goede zorg te kunnen blijven leveren. Dat getuigt van strategische visie en het is mooi om te zien dat er ook veel enthousiasme is voor dit onderwerp. Zo heeft de regio samen pas de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 ondertekend. We committeren ons daarmee niet alleen aan groene doelen, maar ook aan het daadwerkelijk behalen daarvan.’

Een ander belangrijk thema noemt ze de vitale burger en cliënt. ‘Samen investeren we in sociale innovaties: op disruptieve wijze samenwerken met anderen. Binnen de zorg én daarbuiten. Met professionals en met informele ondersteuners zoals familie, naasten en mantelzorgers. Dat wordt steeds belangrijker en vraagt om een andere kijk op de zorg, ook vanuit de VVT.’

Organisaties vertalen de visie nu naar oplossingen in de praktijk

Noor Verdijk ondersteunt de samenwerkende organisaties om hun visie van papier naar de praktijk te brengen. Bijvoorbeeld door strategische ambities samen te vertalen in doelen, activiteiten en projecten. Met collega’s uit de verschillende organisaties en soms met externe expertise, vindt de uitwerking en uitvoering plaats. Hierbij verbindt zij de verschillende project- en werkgroepen met elkaar, met bestuurders en met andere (sub)regionale netwerken binnen of buiten de VVT.

Terugkijkend op de eerste periode als programmamanager, zegt Verdijk: ‘In het begin was ik zoekende. Het draait dan om mensen leren kennen en het concreet maken van ambities. Daarbij hoort ook bepalen waar je samen impact kunt maken en waar juist niet. Of welke vraagstukken je beter in kleinere groepjes oppakt of met andere partners zoals huisartsen, ziekenhuizen, gemeentes en het zorgkantoor. Daarbij kunnen we veel leren van andere regio’s. Daarom is het mooi dat RegioKracht het overleg met programmamanagers van andere regio’s faciliteert.’

Dynamiek in de regio verandert: minder schuren en meer lachen

Noor Verdijk heeft de regionale dynamiek in 2022 zien veranderen. ‘Laatst zei een van de bestuurders: er wordt steeds meer samen gelachen. Ik denk dat dit betekent dat het vertrouwen in elkaar toeneemt. Bij de start is ook flink wat tijd geïnvesteerd in de samenwerking. Dat is heel belangrijk, want soms schuurt het gewoon, ook nu nog. Want wat je samen doet, kan je eigen organisatie beïnvloeden. Het blijft belangrijk om de dingen die moeilijk zijn uit te spreken.’ Toch is de wil om samen te werken groot, vindt Verdijk. ‘De samenwerking is inhoudelijk gedreven. We keren steeds weer terug naar de vraag hoe we samen in de toekomst goede zorg kunnen blijven leveren. En het blijft niet alleen bij woorden.’

‘We zetten in op de transitie naar Iedereen zorgt’

Volgens Van Woensel vormt de grootste en belangrijkste uitdaging de vermaatschappelijking van de zorg. ‘Op de korte termijn proberen we de zorg te verbeteren, maar in de zeer nabije toekomst zetten we in op de transitie naar de slogan van de regio: Iedereen zorgt. Daarbij hebben we heel veel partijen nodig; het idee is dat je probeert om alleen professionals met diploma’s in te zetten als het echt niet anders kan. Daarbij hebben zijn veel partijen nodig, ook in de wijk; het is iets wat we echt in gezamenlijkheid aan het doen zijn.’

Concrete plannen en snelheid bij besluitvorming

‘We zijn in 2022 heel voortvarend te werk gegaan, maar we kunnen nog veel meer doen’, vertelt Marcel van Woensel. Toch is de regio goed op weg, vindt hij. Vooral vanwege de concreetheid van de plannen en de snellere besluitvorming.

Van Woensel vindt het daarnaast positief dat de discussie in de regio breed wordt gevoerd en zowel grote als kleine organisaties aan tafel zitten. ‘Dat verrijkt de discussie’, vindt hij. Positief is hij ook over de rol van kartrekker Noor Verdijk. 

‘Zij kan op een vriendelijke manier politieagent spelen. Dat is nodig, want we willen met z’n allen iets nieuws neerzetten, maar zijn geen club met een managementteam. Je hebt iemand nodig die overzicht houdt en er op toeziet of we op de afgesproken koers zitten. En dat doet ze heel goed.’

Innovaties

Wat de rol van bestuurders betreft, zegt hij: ‘Ik vind het belangrijk dat je steeds in gedachten houdt dat je in de regio werkt en daar naar handelt in je besluitvorming. Door de regionale aanpak goed met elkaar af te stemmen, kun je die ook in je eigen jaarplannen verwerken. Verder is het belangrijk om dubbelwerk te voorkomen en tempo te maken.’ 

Als voorbeeld noemt hij het zoeken naar innovaties die ook voor Noordoost-Brabant interessant kunnen zijn. Door daar afspraken over te maken, wordt voorkomen dat bestuurders dat los van elkaar gaan doen. ‘Bovendien is het goed dat we leren van andere regio’s die ervaring hebben opgedaan met die innovaties.’

Meer weten

  • Over RegioKracht in de zorg: RegioKracht in de zorg richt zich op het versnellen van de transitie die nodig is om de zorg en ondersteuning aan ouderen en mensen met een beperking toegankelijk te houden. lees meer over het programma RegioKracht in de zorg.
  • Kijk voor meer informatie op de website IedereenZorgt.nl

Downloads

Deel deze pagina via: