Naar hoofdinhoud Naar footer

Scenario’s als hulpmiddel bij starten nieuwe praktijkroutes

Gepubliceerd op: 11-10-2022

Het meerjarig onderzoek naar praktijkroutes in het mbo, ‘Zorg voor de toekomst’, levert al tijdens de uitvoering mooie resultaten op.

YouTube video thumbnail

In deze video licht Karel Kans (ECBO) kort de essentie van het onderzoek toe. De snelle ontwikkelingen in de zorg vragen om anders opleiden. Bij praktijkroutes is werkplekleren het uitgangspunt. Onderwijsontwikkelaars gaven aan meer sturingskracht nodig te hebben. In het onderzoek kwamen twee zogenoemde sleuteldimensies naar voren:

  1. Is de opleiding, het leerplan leidend of juist de praktijk, het werkveld?
  2. Wat is de basis van de samenwerking? Is dat vooral gericht op het ontwerpen en uitvoeren van de praktijkroute (coördinatie) of willen opleiding – docenten en studenten - en werkveld samen een lerend netwerk zijn (transformatie)? 

Margreet Koelewijn (ROC Friese Poort) geeft aan wat de deelname aan het onderzoek nu al voor haar opleidingen heeft opgeleverd: 'De scenariotool is een mooi instrument om te toetsen: dit is onze ambitie, en klopt het nog met wat wij uitvoeren.'

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij en door 4 roc’s (naast ROC Friese Poort ook Graafschap College, ROC Nijmegen en Nova College) en door 3 onderzoeks- en expertisecentra (HAN, Vilans, ECBO). De presentatie is gegeven tijdens de CVI Conferentie in Emmen, februari 2022.

Deel deze pagina via: