Naar hoofdinhoud Naar footer

Nza start experiment tegen regeldruk (en u kunt nog deelnemen)

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) biedt 20 Wlz-zorgaanbieders de kans om het proces van verantwoorden te vereenvoudigen tijdens een experiment. Met als doel het verminderen van de regeldruk in de zorg. De eerste twee zorgaanbieders hebben inmiddels toestemming om anders te gaan verantwoorden. Hans Hendriks, senior beleidsmedewerker bij de NZa en projectleider van het experiment, deelt vast de eerste resultaten.

Hendriks beoordeelt met zijn team de aanvragen van zorgaanbieders. Bij deelname aan het experiment bekijkt een zorgaanbieder samen met het zorgkantoor hoe de administratieve lasten verlaagd kunnen worden. Als een experiment slaagt, dan kijkt de NZa naar de mogelijkheden om de regelgeving aan te passen. Met als doel dat andere zorgaanbieders vervolgens ook op die nieuwe manier kunnen verantwoorden. 

Eerste successen

Tot nu toe hebben twee zorgaanbieders van NZa goedkeuring op hun experiment gekregen. Wat gaan zij anders doen? Hendriks: ‘Bij deze zorgaanbieders zijn er twee controlemomenten op de volledigheid en correctheid van een declaratie, zoals op verplichte gegevens als het BSN. Daarnaast vinden ook steekproeven plaats om extra te controleren of de declaraties helemaal in orde zijn. Daaruit blijken geen fouten meer naar voren te komen. Die steekproeven zijn daarmee een voorbeeld van onnodige administratieve lasten, dus die zouden eruit kunnen.’ 

Dit voorbeeld laat een mooie oplossing zien voor het efficiënter maken van werkprocessen. Werkprocessen die niet efficiënt zijn behoren tot 1 van de 5 oorzaken van regeldruk.

Eigen regie aantonen

Een ander voorbeeld van hoe het experiment kan bijdragen aan het verminderen van regeldruk gaat over het aantonen van eigen regie door een zorgaanbieder. In het controleproces zijn de protocollen van de NZa nu voornamelijk gericht op aantallen, tarieven, kosten en opbrengsten; de harde cijfers. Zowel het zorgkantoor als de NZa moeten hierop een akkoord geven. Het experiment geeft juist de ruimte om te onderzoeken wat een zorgaanbieder zelf belangrijk vindt als het gaat over het verbeteren van de zorg en de organisatie.

‘Veel zorgaanbieders voeren bijvoorbeeld medewerkers- en/of cliënttevredenheidsonderzoeken uit. Die zachtere cijfers geven een onderbouwing en toelichting op de harde cijfers. Door deze cijfers en andere aanvullende informatie samen als verantwoording aan te leveren, kunnen controlevragen vanuit de NZa voorkomen worden. Dat betekent minder administratieve lasten, daardoor minder regeldruk en tegelijkertijd meer regie bij de zorgaanbieder.’

Hulp bij aanvraag

Als een zorgaanbieder ook mee wil doen aan het experiment, dan helpt de NZa graag. ‘Het is belangrijk om concreet het doel in de aanvraag te verwoorden. Zorgaanbieders blijken dat lastig te vinden, dus wij gaan graag het gesprek aan als ze daar hulp bij nodig hebben. Door mee te denken en opbouwende kritische vragen te stellen. Dan wordt zo’n aanvraag ook ineens veel compacter qua omvang.’

Looptijd experiment

Het experiment duurt maximaal 5 jaar met als einddatum 31 december 2023. Op basis van evaluaties wordt gekeken hoe na 2023 ook andere zorgaanbieders nieuwe manieren van verantwoorden kunnen toepassen.

Deel deze pagina via: