Naar hoofdinhoud Naar footer

Succesvolle samenwerking huisarts en SO in Utrecht dankzij ONUe

In het ONUe werken specialisten ouderengeneeskunde en GZ-psychologen samen met huisartsen. Huisartsen kunnen er terecht voor ondersteuning en consulten. Huisartsen, cliënten en zorgorganisaties in Utrecht Stad zijn zeer tevreden over deze multidisciplinaire samenwerking.

Multidisciplinair samenwerken

Multidisciplinair werken en de samenwerking met de huisarts staan in de aanpak van ONUe centraal. Vaak richt de zorgverlening zich ook op het zorgnetwerk, het instrueren van zorgteams en het sociale netwerk. Voor cliënten is dat prettig: zij kunnen in behandeling blijven bij hun vertrouwde huisarts en langer thuis blijven wonen. Daarnaast geeft het ook een besparing van zorgkosten doordat de duurdere tweede lijn niet ingeschakeld hoeft te worden.

Hoe werkt ONUe?

Ouderengeneeskundig Netwerk Utrecht eerste lijn (ONUe) is een netwerk van specialisten ouderengeneeskunde (SO’s) en GZ-psychologen die werken bij verschillende (verpleeghuis)zorgorganisaties in Utrecht. Zij behandelen cliënten in de eerste lijn in aanvulling op huisartsgeneeskundige zorg. Doordat huisartsen bij patiënten met complexe problematiek via ONUe gemakkelijk een SO of GZ-psycholoog kunnen raadplegen, wordt inmiddels 69% van de onnodige verwijzingen naar de tweede lijn voorkomen. 

Huisartsen en andere zorgverleners kunnen de behandelaren van ONUe bereiken via zorgdomein, zorgmail of per telefoon. Elke praktijk heeft een vaste SO als contactpersoon voor overleg, naar wie zij kunnen doorverwijzen. Op die manier leren de behandelaren de praktijk, cliënten en omgeving goed kennen.

hoe-werkt-het-onue.jpg

SO denkt met huisarts mee

Anne Marie Sprengers, kaderhuisarts ouderenzorg: ‘Wij zien als huisartsen steeds meer ouderen met complexe problemen die nog thuis wonen. Soms weten we echt even niet meer wat we moeten doen. Heel fijn als je dan snel met een SO kan overleggen of een huisbezoek kan regelen. Zij denken echt met je mee en komen met snelle effectieve interventies.’

Expertise van ONUe bij meervoudige problematiek

ONUe wordt bijvoorbeeld ingeschakeld om meervoudige problematiek te ontrafelen en in kaart te brengen. Nieske Heerema, specialist ouderengeneeskunde bij AxionContinu vertelt over een cliënt die door vijf specialisten was onderzocht. Ieder had een focus op een specifiek ziektebeeld. Doordat Nieske keek naar het totaalbeeld, ervoer deze cliënt voor het eerst dat alles in samenhang werd bekeken. Dat gaf hem rust en vertrouwen. 

Met Nieskes advies kon de huisarts zelf weer verder. ‘Het voordeel van diagnostiek in de thuissituatie moet ook niet worden onderschat’, aldus Nieske. ‘Je ziet iemand in zijn eigen omgeving en je verlaagt de zorgdrempel. Dat laatste helpt bij het voorkomen van crisissituaties.’

Tevredenheidsmeting

Uit onderzoek in de begintijd (2020) bleek onder andere dat huisartsen de intercollegiale consultatie van een SO in de huisartsenpraktijk zeer waarderen, met gemiddeld een 8,5. Die tevredenheid is gebleven. Huisartsen vinden de bereikbaarheid van de ONUe SO’s en (GZ-)psychologen zeer goed en er wordt snel gereageerd op vragen. 

De huisartsen geven dit gemiddeld een 8. Verder steeg het aantal consulten SO/(GZ-)psycholoog bij kwets¬bare ouderen in de thuissituatie in de begintijd (2020) met meer dan 80% vergeleken met 2019. De verwachting is dat de behoefte aan SO-consultatie door huisartsen in de komende jaren verder toeneemt.

Oplossing schaarste SO’s en GZ-psychologen

Hanneke van de Sandt (SO bij Careyn) is sinds de oprichting in september 2019 actief betrokken bij ONUe. Zij kijkt met trots terug op de eerste periode: ‘Huisartsen weten ons veel beter te vinden dan voorheen. We hebben in 2020 met alle huisartspraktijken in Utrecht Stad contact gelegd en zijn bij de meeste praktijken structureel betrokken. Dit wordt enorm gewaardeerd en we worden nu vroegtijdig betrokken als een casus daar om vraagt.’

Volgens Hanneke is ONUe een innovatief antwoord op de toenemende schaarste van SO’s en GZ-psychologen en de groeiende groep kwetsbare ouderen thuis. ‘Binnen ONUe kijken we over de grenzen van onze eigen organisatie. We hebben één gezamenlijk doel: huisartsen en cliënten zo goed mogelijk ondersteunen.’ Om die reden is onlangs besloten om het netwerk uit te breiden met casemanagers dementie en aansluiting bij de ketenzorg dementie.

Domeinoverstijgend samen werken aan een regiomodel voor ANW-zorg

Op 17 november organiseerde Duurzame medische zorg de tweede landelijke (online) netwerkbijeenkomst van dit jaar. Deze keer stond één domeinoverstijgend regionaal project centraal. Krachten van het verpleeghuis, ziekenhuis en huisartsen worden gebundeld. Vanuit verschillende perspectieven gaf de regio u een kijkje in de innovatiekeuken rond ANW-zorg. Lees het verslag van deze bijeenkomst.

Uitbreiding van succesvol netwerk

De zorgorganisaties die samenwerken in ONUe zijn momenteel: AxionContinu, Careyn, Novicare. De Rijnhoven en Vecht en IJssel. Door de groeiende behoeften aan consulten en de succesvolle aanpak werd ONUe gevraagd het werkgebied te vergroten. Naast Utrecht Stad is ONUe nu ook actief in delen van Utrecht West. ONUe is een groeiend netwerk en blijft in ontwikkeling, de focus van 2022 ligt op de uitbereiding van het netwerk met casemanagers en gezamenlijke doorontwikkeling op een aantal inhoudelijke thema’s en zorgpaden 1e lijn.

Regionale knelpunten oplossen met ontwikkelbudget

Het doel van ONUe is huisartsen te ondersteunen met specialistische kennis van de ouderenzorg. Het resultaat hiervan is dat ouderen langer thuis kunnen wonen. Deze samenwerking draagt bij aan de juiste zorg op de juiste plek en het doelmatig samenwerken rondom zorgvragen. Zilveren Kruis Zorgkantoor bekostigt de structuur om de samenwerking op te zetten vanuit het regionale ontwikkelbudget, ook wel de transitiemiddelen genoemd. Dit ontwikkelbudget heeft VWS beschikbaar gesteld om regionale knelpunten samen aan te pakken.

Het programma Waardigheid en trots in de regio ondersteunt deze regionale samenwerking vanuit het programma Thuis in het Verpleeghuis. Lees meer over Waardigheid en trots in de regio.

Bron: ONUe Onmisbare schakel bij complexe zorgvragen van thuiswonende ouderen (pdf)

Meer weten

Downloads

Deel deze pagina via: