Naar hoofdinhoud Naar footer

Vilans bereikt finale Gelderland Challenge

Met de Gelderland Challenge daagt provincie Gelderland vernieuwers uit om innovatie-oplossingen te vinden voor verschillende vraagstukken. Uit 400 inzendingen kwam tijdens de StartupDelta Summit op 19 april 2018 de inzending van Vilans-onderzoeker Cynthia Hofman in de finale terecht. Zij vertelt over deze Challenge.

Wat is de Gelderland Challenge?

‘Dat is een uitdaging waarbij de provincie Gelderland een zestal vraagstukken uitzet waarvoor startups hun oplossingen kunnen aandragen. De meest kansrijke oplossingen worden beloond met een directe opdracht. De overheid zit in de Challenge als Launching Customer en de winnaar krijgt een opdracht van de provincie ter waarde van 50.000 euro. Afhankelijk van de oplossingsrichting gaat het om een opdracht om tot een prototype of blauwdruk te komen, een voucher voor verder onderzoek of de inkoop van een product of dienst.’

Op welk vraagstuk had jij je ingeschreven?

‘Dat was het vraagstuk over hoe we ervoor zorgen dat technologische zorg door ouderen als waardevolle toevoeging wordt ervaren. Er wordt veel geïnnoveerd in de zorg. Een deel van de zorg wordt anders ingericht door het gebruik van technologische innovaties. Niet alleen de zorgverlener moet wennen aan het gebruik van technologie, maar ook de mens die de zorg ontvangt. Zeker ouderen die niet altijd gewend zijn om een tablet of smartphone te gebruiken. Bijvoorbeeld het gebruik van een tablet om contact te hebben met de huisarts of specialistisch-verpleegkundige in het ziekenhuis bij chronische ziektes als diabetes of COPD. Een ander voorbeeld is bij het gebruik van revalidatie-apps thuis, zodat de revalidatie na een heupoperatie niet ophoudt als de patiënt de zorginstelling verlaat.’

Wat was onze oplossing voor technologie in de ouderenzorg? 

‘Ik werk als onderzoeker op het gebied van ouderenzorg bij Vilans. De vraag die ik mezelf een tijdje geleden stelde was Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er in de ouderenzorg meer patiënt-gerapporteerde uitkomsten worden verzameld? In de praktijk zien we namelijk dat er steeds vaker wordt gestuurd op deze uitkomsten, omdat zij inzicht geven in de kwaliteit van zorg en in wat patiënten belangrijk vinden.’

‘Maar het verzamelen van deze gegevens is vooral in de ouderenzorg helaas niet zo simpel. Dit komt omdat er vaak digitale vragenlijsten worden gebruikt om de gegevens te verzamelen en dat leidt nogal eens tot weerstand. Enerzijds omdat ouderen simpelweg het belang van dergelijke vragenlijsten niet kennen. En anderzijds omdat zij met vragen zitten met betrekking tot de digitale snelweg, zoals wat gebeurt er met mijn gegevens?, wie kunnen mijn gegevens inzien? en hoe veilig is dat? Ons project speelt hier op in. Wat wij willen doen is materiaal ontwikkelen waarmee we niet alleen het nut en de noodzaak van vragenlijsten in de zorg uitleggen, maar juist ook ingaan op de eerdergenoemde prangende vragen van ouderen.’

Hoe zouden we dat voor elkaar krijgen?

‘Ons project is uniek omdat we heel nauw zouden samenwerken met belanghebbenden. Samen met ouderen en naasten wordt het materiaal ontwikkeld. Zij bepalen niet alleen de inhoud maar ook de vorm. Wij werken vaak met ouderen samen en uit ervaring weten we dat visuele ondersteuning voor deze doelgroep goed werkt. We vermoeden dan ook dat het eindproduct een animatie zal zijn. Samen met de afdeling Geriatrie van het Radboudumc testen we het prototype in de praktijk en maken we er vervolgens een definitief eindproduct van.’

Waarom deed jij mee aan de Challenge?

‘Het leek me leuk om een keer aan een challenge mee te doen, gewoon om te zien wat het inhoudt. Daarnaast hadden we een leuk idee op de plank liggen dat aansluit op een aantal projecten die binnen Vilans lopen, maar waarvoor we nog geen financiering hebben. Ik was ook wel benieuwd of de provincie (of eigenlijk andere partijen) ook de relevantie van ons voorstel in zouden zien. En aangezien we in de finale stonden, lijkt het antwoord op die vraag “ja, het is een relevant onderwerp”. Uiteindelijk heeft dit hele acquisitieproces me veel geleerd.’ 

Hoe nu verder met dit technologieproject?

‘Helaas zijn we net tweede geworden en hebben we niet gewonnen en krijgen dus ook niet het budget beschikbaar om dit projectidee uit te werken. De provincie Gelderland heeft degenen die wel in de finale stonden, maar niet gewonnen hebben aangeboden om hen verder te helpen, bijvoorbeeld door hen in contact te brengen met relevante partijen. Dus wie weet kunnen we dit idee ooit nog ten uitvoer brengen.’

‘Daarnaast ga ik natuurlijk niet op mijn handen zitten en ga ik zelf actief op zoek naar andere financieringsmogelijkheden, want het verzamelen en gebruiken van uitkomstinformatie voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg ligt mij nauw aan het hart. En om dat te realiseren is het noodzakelijk om veel, goede en betrouwbare informatie te verzamelen.’

Deel deze pagina via:

Contactpersonen