Naar hoofdinhoud Naar footer

Vilans blikt terug op succesvolle Slimme Zorgestafette

Voor Vilans is De Slimme Zorgestafette 2022 afgelopen. Vilans organiseerde dit jaar meerdere activiteiten die allemaal in het teken stonden van het thema digitale zorg. Henk Herman Nap, expert digitale zorg bij Vilans, blikt terug op een geslaagd evenement.

YouTube video thumbnail
YouTube video thumbnail
YouTube video thumbnail
YouTube video thumbnail

‘De rode draad in alle activiteiten is digitale zorg’, aldus Nap. 'Tijdens de Slimme Zorgestafette hebben we een aantal webinars georganiseerd. Deze besloegen meerdere onderwerpen die onder het thema digitale zorg vallen. Eén daarvan is bijvoorbeeld digitale vaardigheden. Dat is een belangrijk thema, want voor slim werken met zorgtechnologie zijn medewerkers met goede digitale vaardigheden nodig. En we zien nu dat die vaardigheden nog sterk kunnen verschillen tussen medewerkers.'  

Zorgorganisaties betrekken

'Bij de meeste activiteiten hebben we zorgorganisaties betrokken. We zijn van mening dat het voor de kijker interessanter is als zij vanuit de praktijk hun verhaal vertellen. De kracht van Vilans is ook om deze verhalen boven water te krijgen, en te delen met de sector. Bij een aantal activiteiten hebben we samengewerkt met Academy Het Dorp. Deze activiteiten stonden in het teken van het VWS-programma Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg.'  

Toepassing technologie versnellen

‘We willen echt een versnelling teweeg brengen op het thema digitale zorg’, benadrukt Nap. ‘De langdurige zorg past technologie nog onvoldoende toe. Kennis daarover delen is dus heel belangrijk. Het kan de zinvolle toepassing van technologie versnellen.’

'De langdurige zorg past technologie nog onvoldoende toe'

‘Wat opviel tijdens De Slimme Zorgestafette, was de enorme interesse in de activiteiten. Dat heeft ons verrast, en is hoopvol. Want het geeft wel aan dat veel organisaties bezig zijn met de inzet van slimme zorgtechnologie, en er werk van willen maken.’

Digitale zorg als speerpunt

‘Digitale zorg is en blijft een speerpunt voor Vilans. We blijven niet alleen kennis over zorgtechnologie delen, maar ook inzichten uit de praktijk van de zorg en kennis uit onderzoek. We vragen cliënten en andere gebruikers om mee te denken, praten en ontwerpen. Ook betrekken we partijen die met technologische vernieuwing bezig zijn, partijen die de zorg betalen en partijen die toezicht houden op de zorg. Alleen dan ontstaat er technologie waar de zorgsector echt iets aan heeft.’

Heeft u onze activiteiten gemist? De meeste webinars zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal en onderaan deze pagina.

De Slimme Zorgestafette 2022 liep van 31 januari tot 25 februari. Op 10 maart volgt nog een landelijke afsluiting. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via www.slimmezorgestafette2022.nl.

Deel deze pagina via:

Contactpersonen