Naar hoofdinhoud Naar footer

Wat zien we aan AI in de langdurige zorg in Nederland?

Welke specifieke voorbeelden kennen we van Artificiële Intelligentie (AI) in de langdurige zorg? In dit zevende artikel uit de reeks over de toenemende rol van data in de zorg en maatschappij, beschrijft Vilans-onderzoeker Dirk Lukkien een aantal typen van AI-toepassingen.

AI is de achterliggende technologie voor functies van computers zoals redeneren, het herkennen van patronen, natuurlijke taalverwerking, het automatisch omzetten van spraak-naar-tekst of van tekst naar-spraak, beeldherkenning en het aansturen van bewegende hardware. Zulke functies kunnen apart of in combinatie in verschillende technologische hulpmiddelen in de langdurige zorg worden toegepast. In dit zevende artikel bespreken we voorbeelden van monitoring, ondersteunende software, AR en VR en zorgrobots.

Monitoring van gezondheid, welzijn en veiligheid

Monitoring systemen (zoals domotica) kunnen steeds nauwkeuriger alarmsituaties detecteren naarmate er meer historische data wordt verzameld en dus meer ‘voorbeeldsituaties’ zijn om van te leren. Zo leren ze steeds beter ‘echte’ alarmsituaties te onderscheiden (oftewel hits) en valse of loze meldingen te verminderen. Daarnaast zal de inzet van monitoring technologie belangrijk blijven voor acute alarmering, maar algoritmen zullen ook steeds beter subtielere veranderingen en lange termijnpatronen inzichtelijk kunnen maken.

Registratie- en beslissingsondersteunende software

Dit zijn AI-toepassingen die bepaalde registratietaken (deels) automatiseren en ondersteunen bij de besluitvorming over de behandeling en verzorging van de cliënt. AI kan daarmee de cognitieve belasting van medewerkers verminderen en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg verhogen. Denk bijvoorbeeld aan een spraak-naar-tekst toepassingen voor het dicteren van cliëntrapportages, wondregistratie-apps waarmee een foto van een wond automatisch kan worden geanalyseerd, of tools die tijdens het rapporteren in het ECD automatische woordsuggesties doen van medische terminologie. 

AR- en VR-toepassingen

Verschillende zorgorganisaties gebruiken nu AR-toepassingen om bijvoorbeeld het aantal medicatiefouten terug te dringen, zoals binnen Anders Werken bij 13 zorgaanbieders in WestBrabant. Daarbij dragen zorgprofessionals een ‘slimme’ bril bij het uitdelen van medicijnen en krijgen ze in hun zichtveld virtueel alle benodigde informatie geprojecteerd. Met AI als drijvende kracht kunnen zulke toepassingen steeds proactiever met de zorgprofessional gaan meedenken bij het uitvoeren van hun taken.

Zorgrobots

In de zorg kunnen we grofweg een onderscheid maken tussen sociale robots en ondersteunende zorgrobots. In de langdurige zorg zien we dat met name sociale robots steeds vaker worden ingezet. Sociale robots zijn gericht op therapeutische interacties, communicatie en sociale interacties om dagelijkse activiteiten te ondersteunen. Ze bieden gezelschap, plezier en kunnen een cliënt motiveren om bepaalde (dagelijkse) activiteiten te ondernemen. Hoewel algoritmen een belangrijke rol spelen bij zorgrobots, gaat het tot dusverre vooral om ‘rule-based’ en kunnen de meeste zorgrobots nog niet echt als ‘slim’ worden aangemerkt. We verwachten wel dat er in de toekomst steeds meer gebruik wordt gemaakt van lerende algoritmen.

Nog maar aan het begin

Dit artikel laat zien dat er in de langdurige zorg verschillende toepassingsgebieden van AI zijn. Er wordt in de praktijk veel wordt geëxperimenteerd met, en op kleine schaal gebruik gemaakt van AI-gedreven toepassingen. Tegelijkertijd staan we nog maar aan het begin van deze ontwikkeling en vraagt de verdere ontwikkeling van adaptieve AI-systemen voor meer uitwisseling van data en andere vormen van samenwerking tussen zorgorganisaties en tussen zorgorganisaties en ontwikkelpartijen. Bovendien vraagt de ontwikkeling van zinvolle en betrouwbare AI-toepassingen om nauwe betrokkenheid van zorgorganisaties, zorgprofessionals en cliënten.

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersonen