Naar hoofdinhoud Naar footer

Zo regel je samenwerken in zorgnetwerken in de eigen organisatie

Anno 2022 kunnen zorg en ondersteuning niet zonder samenwerken in netwerken. Hulpvragen worden steeds complexer. Om daar goed antwoord op te geven, en om vernieuwingen tot stand te brengen, werken organisaties steeds vaker samen. En ja, daar komen uitdagingen bij kijken. Bijvoorbeeld ook hoe je datgene wat je in en met het netwerk ontwikkelt, aan laat sluiten bij de eigen organisatie. Geen fluitje van een cent, zo is de ervaring.

Want vernieuwingen leiden soms tot dilemma’s in de eigen organisatie. Om bestuurders, managers en stafmedewerkers te helpen de moederorganisatie goed aan te laten sluiten op de afspraken in netwerken, is de publicatie ‘Goed samenwerken in zorgnetwerken. Hoe regel je dat in je eigen organisatie?’ ontwikkeld. Op basis van het model van Kotter, de acht succesfactoren voor verandering, krijgen zij tal van tips. Mirjam Korte, projectmanager bij Pro Persona en betrokken bij het netwerk GGZ buiten de lijntjes, nam tijdens een testbijeenkomst een voorproefje.

Publicatie geeft handvatten

Zij werd ‘echt blij’ toen ze de publicatie las, vertelt ze. ‘De strategie en focus van onze organisatie focus is ‘netwerkgerichte samenwerking’, maar onze interne organisatie is daar nog niet op ingericht. De publicatie geeft mij handvatten om intern duidelijker te maken dat zo’n strategische keuze ook consequenties heeft voor onze interne organisatie. Neem onze methodiek voor projecten. Die gaat uit van projecten waarvoor we zelf als organisatie verantwoordelijk zijn. Maar dat ligt anders in een netwerk waarvoor instellingen samen verantwoordelijkheid dragen. Een format voor een rapportage past daar niet bij. Daarnaast is wat je opbouwt met het netwerk niet zo planmatig te regisseren als een eigen project en is het resultaat wat je als netwerk bereikt ook afhankelijk van de netwerkpartners.’

‘Ja, ik zou de publicatie zeker aanraden aan collega’s. Ik vind het echt een aanwinst en ga het graag intern gebruiken’.

Eigen organisatie meebewegen

Wat is Mirjam Korte bijgebleven van de testbijeenkomst? ‘Netwerkgerichte samenwerking bestaat uit veel gradaties. We hadden het er twintig jaar geleden ook al over, toen was het vooral goed overleggen. We zitten nu in een stadium dat je niet alleen goed moet overleggen, maar ook afspraken met elkaar maakt over bijvoorbeeld dossierdeling, verdeling van verantwoordelijkheden, managementinformatie. Dat lukt alleen maar als de eigen organisatie meebeweegt. Ik heb gemerkt dat de publicatie vooral bruikbaar is in situaties dat je het vrijblijvend met elkaar samenwerken voorbij bent.’

Gedachte van de zwerm

En welke tip vindt zij het meest bruikbaar? ‘De gedachte om zwermen te vormen, dat vond ik echt leuk. Wij werken hier al met verandervisie van Kotter en we weten hoe belangrijk het is om te werken met een leidende coalitie. Die gedachte van de zwerm is volgens mij wat Kotter bedoelt met leidende coalitie. De tips om die zwerm te gaan uitbreiden, lijken me heel handig om te gaan doen. En ik ben gewoon ook heel blij met tips als geef mensen de ruimte om af te wijken van bestaande werkwijzen en processen. Je hebt experimenteerruimte nodig, daar heb je begrip voor nodig in de organisatie.’

Buiten de lijntjes

Het programma GGZ buiten de lijntjes, een netwerksamenwerking in de Veluwe Vallei, kent twee pijlers. Enerzijds werken Pro Persona en ziekenhuis De Gelderse Vallei samen aan integrale psychiatrische zorg voor somatiek psychiatrie, verslavingszorg en beschermd wonen. De tweede pijler is de samenwerking met Iris Zorg en RIBW Arnhem Veluwe Vallei voor mensen met ernstige psychiatrische problemen die thuis wonen en ambulant begeleid en behandeld worden. We noemen dat integrale zorg, een combinatie van begeleiding en behandeling die voorheen meerdere instellingen los van elkaar aanboden en nu gezamenlijk.

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersonen